SE

The Perfect World Foundation har beviljats 90-konto

The Perfect World Foundation har beviljats 90-konto. Föreningen samlar in medel med syfte att främja arbetet med att bevara jordens djur och natur.
The Perfect World Foundations ändam?l är att sprida medvetenhet och kunskap om utrotningshotade djurarter och naturomr?den och verka för deras fortsatta fortlevnad samt att stoppa den illegala handeln med djur- och naturprodukter. Föreningen stöttar krisdrabbade omr?den inom djur och naturfr?gor genom att sprida information och främjar organisationer ekonomiskt i deras verksamhet p? plats i dessa krisdrabbade omr?den.
Det är glädjande att se att fler och fler organisationer är 90-kontoinnehavare. För att f? 90-konto m?ste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:
? Det m?ste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
? Högst 25 procent av insamlade medel f?r g? till administration.
? Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och f?r inte ha betalnings­anmärkningar
? Man m?ste upprätta en ?rsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används p? rätt sätt.
2012 skänkte svenska folket 5,2 miljarder kronor till insamlingsorganisationer som har
90-konto. Svensk Insamlingskontroll har nu p?börjat granskningen av 90-kontoinnehavarnas ?rsredovisningar och rapporter för 2013 och i september kan en prognos lämnas över hur mycket som samlats in under förra ?ret.
För fr?gor kontakta:Lena Hörnblad, 08-783 80 61 [email protected]
Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och r?dgivningsbranschen).
V?ra medlemmar och huvudmän är idag Svensk Näringsliv, Saco, TCO och LO. Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. ?r 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde f? ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.
Sedan ?r 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna – TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre – ang?ende abonnemang av “premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 – 72 999”. Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.
De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i v?r förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer v?ra föreskrifter och anvisningar samt att vi f?r granska 90-kontoinnehavaren.

Bifogade filer
0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Dag Sj   #Kalmarsundsregionens Arbetsgivarings   #Orrefors Kosta Boda   #SP