SE

Testet som är fyra g?nger säkrare än jobbintervjun

a8

Nu har forskare vid Göteborgs universitet genomfört en omfattande studie för att ta reda p? hur bra det arbetspsykologiska testet JobMatch Talent är p? att förutsäga arbetsprestationer hos arbetssökande. Studiens resultat är häpnadsväckande; testet visar sig vara ett av de mest träffsäkra prognosverktyg som finns och är dessutom flera g?nger bättre än andra, traditionella rekryteringsmetoder.
? När testet visar att en arbetssökande är exempelvis energisk eller bra p? att samarbeta, är det ocks? s? arbetsgivaren upplever personens prestation i det efterföljande arbetet. Det här är goda nyheter för alla som jobbar med rekrytering eller personalutveckling, säger Klaus Olsen, vd p? JobMatch Sweden.
JobMatch Talent är ett arbetspsykologiskt test som är utvecklat för att hjälpa företag att lära känna sina medarbetare, befintliga s?väl som potentiella. Syftet är att bättre kunna använda olika personers unika egenskaper och drivkrafter p? rätt sätt och p? s? sätt f? företag mer välfungerande och trivsamma.
? Vi ville ta reda p? exakt hur bra v?rt testverktyg fungerar som hjälpmedel vid en rekrytering och bad forskare vid Göteborgs universitet att göra studien. De föreslog att man skulle jämföra arbetssökandes testresultat med omdömen fr?n de rekryterades chefer, säger Klaus Olsen, vd p? JobMatch Sweden.
Studiens resultat visar hur säker prognos JobMatch Talent ger med hjälp av en statistisk validitetskoefficient. Den traditionella jobbintervjun har enligt andra studier en validitet p? 0,14, det vill säga en l?g prognossäkerhet, vilket kan jämföras med en arbetssökandes utbildning som ger validiteten 0,22. JobMatch Talent överträffar dessa metoder stort och uppvisar en validitet p? hela 0,5.
? Vanligtvis uppvisar bra personlighetstester ett värde p? 0,3?0,4 s? JobMatch Talents resultat p? 0,5 är väldigt bra. Den som rekryterar vill f? en s? tillförlitlig prognos som möjligt p? den kommande arbetsprestationen och JobMatch Talent är ett mycket intressant hjälpmedel i bedömningen av en arbetssökande, säger Henrik Winge, projektledare för chefskattningsstudien.
Studien har under 18 m?nader samlat in data fr?n 600 chefer som använt JobMatch Talent i sina rekryteringar. Hälften av de tillfr?gade cheferna svarade, vilket anses vara statistiskt säkert, och varje chef redogjorde för i medeltal 2-3 rekryteringar.
? Upplägget för studien är att matcha Jobmatch-testets skalor med chefernas skattningar inom tre olika omr?den: arbetskvalitet, samarbetsförm?ga och produktivitet. Resultatet är väldigt lovande, JobMatch Talent kan vara ett av de bästa sätten att förutse en persons arbetsprestation, säger Henrik Winge.
Studien genomfördes i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet och JobMatch Sweden under 2012?2013. Rapporten h?ller nu p? att färdigställas.
För ytterligare information
Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden, 070-190 20 40, [email protected]
Henrik Winge, projektledare för chefskattningsstudien, 070-872 56 51, [email protected]
Magnus Sjöbäck, pressansvarig JobMatch Sweden, 070-445 15 99, [email protected]
Bakgrundsinformation om metoders tillförlitlighet som prognosverktyg vid rekryteringar:
?Hunter & Hunter: Validity and Utility of Alternative Predictors of Job Performance? ? Psychological Bulletin, 1984, Vol 96, No. 1, 72-98.
JobMatch hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av träffsäkra arbetspsykologiska tester. Resultaten används för att rekrytera eller utveckla medarbetare. Verksamheten startades ?r 2009 har idag 10 kunniga medarbetare. Huvudkontoret ligger i Göteborg. www.jobmatchtalent.com/sv
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy