SE

Tätare bebyggelse kan ge grönare städer

Stockholm blir inte mer kompakt av högre husbyggnader. Tvärtom kan tätare bebyggelse bidra till att skapa en urban miljö som ocks? upplevs grönare. Men d? krävs att grönytorna har hög attraktivitet och tillgänglighet. Det framg?r av en ny rapport fr?n konsultbolaget WSP.
En tätbebyggd stad har unika kvaliteter för att skapa ekonomisk tillväxt, social sammanh?llning och en ekologiskt h?llbar utveckling. Trots det begränsas Stockholms verkligt urbana omr?den idag främst till innerstaden. De senaste 50 ?ren har fler villamattor, glesa satellitförorter, ökad arbetspendling och större bostadsytor bidragit till en utglesning av stockholmsregionen. Det visar rapporten ?En ny niv?? fr?n WSP.

? Enligt befolkningsprognoserna kommer Stockholms län att växa med över 700 000 inv?nare under de kommande trettio ?ren. Det innebär enorma utmaningar när det gäller bostadsbyggande och infrastruktur. Samtidigt är det en unik möjlighet att läka ihop regionen genom att skapa en tätare och mer h?llbar struktur, säger Magnus Meyer, VD WSP Sverige.
Ofta sätts det likhetstecken mellan förtätning och högre husbyggnader. Men rapporten visar att fler höga hus inte per automatik skapar en mer kompakt stad. Dessutom kan tätare städer upplevas som grönare. Men d? m?ste synen p? dess grönytor förändras.
? Ska Stockholm kunna växa p? ett l?ngsiktigt h?llbart sätt m?ste vi f? en mer konstruktiv h?llning till grönytor. Det är inte mängden grönyta som är det viktiga utan hur attraktiva och tillgängliga stadens gröna lungor är. Planerar man smart är det fullt möjligt att minska mängden grönytor och samtidigt skapa en stad som faktiskt upplevs grönare, säger Magnus Meyer.
Läs mer i bifogad rapport.

För ytterligare information v v kontakta:
Malin Marntell, arkitekt, WSP Analys & Strategi
Tel: 010-722 86 04 / 070-912 95 22
E-post: [email protected]
Tore Englén, analytiker, WSP Analys & Strategi
Tel: 010-722 86 20 / 070-296 69 12
E-post: [email protected]
Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 87 76 / 070-543 87 17
E-post: [email protected]

Om WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för h?llbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och m?ngfald kännetecknar v?ra medarbetare, kompetensomr?den, kunder och typer av uppdrag. WSP har 15 000 medarbetare, varav 2 500 i Sverige, p? över 300 kontor i 35 länder.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #STIK   #Stockholms Innovat   #UTM