Undersøkelse

Tasting like farlig som promille

To av tre bilsj?f?rer snakker i mobilen mens de kj?rer uten ? ha handsfree, og mer enn 30 prosent sender sms bak rattet.
Dette fremkommer i en befolkningsunders?kelse gjennomf?rt av Opinion AS for KLP nylig. Der ble 1000 respondenter spurt om de noen gang har snakket i mobiltelefonen uten handsfree, sendt sms/mms eller v?rt p? sosiale medier mens de kj?rer bil.
– Noen sekunders uoppmerksomhet er alt som skal til for at det kan g? galt p? veien. Forskning viser at bruk av mobilen kan sammenlignes med kj?ring med 0,8 i promille, sier Robin ?stby, salgsdirekt?r for personmarkedet i KLP Skadeforsikring.
Etter at nye regler tr?dte i kraft i mai 2013 er det kun tillatt ? bruke tastaturet p? mobilen til ? starte og avslutte en samtale. Mobiltelefonen m? v?re h?ndfri eller plassert i en fastmontert holder. All annen bruk av tastaturet under kj?ring er forbudt. Blir du tatt, er straffen et forenklet forelegg p? 1300 kroner.
Unge synder mest
Blant de under 30 ?r med f?rerkort har en av fire brukt sosiale medier under kj?ring, mot en av ti i hele befolkningen. Mer enn 80 prosent av de spurte mellom 30 og 49 ?r oppgir at de har snakket i mobil under kj?ring. Til sammenligning har “bare” halvparten av de over 50 ?r gjort dette.
Ikke overraskende er det de under 40 ?r som ogs? sender flest tekstmeldinger mens de kj?rer. Godt over halvparten i denne aldersgruppen har gjort det. Til sammenligning har 13 prosent av de over 50 ?r sendt tekstmelding mens de kj?rer.
Nesten tre av fire menn innr?mmer ? ha snakket i mobil under kj?ring, mot to av tre kvinner.
Litt flere mannlige enn kvinnelige sj?f?rer har sendt tekstmelding bak rattet.
Det er sv?rt bekymringsfullt at s? mange skriver sms og sjekker sosiale medier bak rattet, mener ?stby:
-Mindre overraskende er det at flere menn enn kvinner synder p? disse omr?dene, da ogs? andre unders?kelser viser at menn oftere har en tendens til ? overvurdere kj?referdighetene sine, sier han.

For mer informasjon, kontakt:
Robin ?stby, salgsdirekt?r for personmarkedet i KLP Skadeforsikring
E-post: [email protected]
Tlf.: 91606918
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 442 milliarder kroner.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #nigeria