SE

SVT direktsänder “Östersjön – blir det bättre eller sämre?” d? H?llbara Hav tar tempen p? Östersjön 10 september

2014-09-10 06:00 Briggen Tre Kronor/Initiativet H?llbara Hav SVT direktsänder d? Initiativet H?llbara hav tar tempen p? Östersjön! Ämnen som behandlas är övergödning, f?gellivet som indikator p? Östersjöns status, h?llbart fiske och kemikalier. Fyra forskare och expertpanel fördjupar perspektivet och belyser följder samt adderar ett praktiskt konsumentperspektiv. HKH Kronprinsessan Victoria närvarar. Moderator: Folke Rydén

“Östersjön – blir det bättre eller sämre?” Den 10 september arrangerar Initiativet H?llbara Hav och Stockholms universitet/Östersjöcentrum den ?rliga seminariedagen om Östersjön p? Kastellholmen, med medverkan av representanter fr?n forskarvärlden, miljödepartementet, intresseorganisationer, det offentliga och näringslivet. I ?r behandlas övergödning, fiske, kemikalier samt f?gellivet som indikator p? hur Östersjön m?r.
Med närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria
Moderator: Folke Rydén, journalist och dokumentärfilmare
En ny miljöutställning samt briggen Tre Kronor af Stockholm visas.

Följ seminariet p? SVT2 Forum fr?n kl. 09.30-14.30!
Dagen repriseras samt kommer att finnas p? SVT Play.
Program:
09.30 – Göran Lindstedt, verkställande direktör Briggen Tre Kronor, hälsar välkommen
Folke Rydén, moderator Journalist och dokumentärfilmare
Övergödning – Bo Gustafsson, docent Stockholms universitet/Östersjöcentrum
Expertpanel:
Lisa Emelia Svensson, havs- och vattenambassadör Miljödepartementet
Johan Cejie, försäljn.chef. KRAV
10.40 Paus
11.00 Fiske – Joakim Hjelm, forskare SLU/Havsfiskelaboratoriet Lysekil
Expertpanel:
Lisa Emelia Svensson, havs- och vattenambassadör Miljödepartementet
Johan Cejie, försäljn.chef. KRAV
Inger Näslund, naturv?rdsexpert p? havs- och fiskefr?gor. Världsnaturfonden WWF
12.00 Lunchbuffé, mingel och miljöutställning
13.00 Kemikalier – Anna Beronius, doktor i medicinsk vetenskap ITM/Stockholms universitet
Expertpanel:
Nina Cromnier, generaldir. Kemikalinspektionen Johanna Sandahl, ordf. Naturskyddsföreningen Johan Cejie, försäljn.chef. KRAV Cajsa Wahlberg, miljökemist. Stockholm Vatten
F?gellivet – Martin Green, fil. doktor. Lunds universitet
Expertpanel:
Lisa Emelia Svensson, havs- och vattenambassadör Miljödepartementet
Mattias Rust, expert sjöfart och havsplanering Världsnaturfonden WWF
Thomas Strid, ornitolog och kommunekolog Huddinge kommun
14.20 Sammanfattning och avslutning Folke Rydén och Göran Lindstedt
ca 14.30 – 16.00 Mingel, miljöutställning och öppet skepp p? briggen Tre Kronor af Stockholm
Obligatorisk anmälan – vid fr?gor kontakta Christina Thimrén Andrews, tel. 0708-188 238.

A to już wiesz?  Ägarskiftet som möjlighet

www.hallbarahav.nu
Initiativet H?llbara Hav samlar intressenter fr?n forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en h?llbar utveckling i Östersjöregionen. H?llbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill ocks? peka p? de insatser som initierats och som p?g?r, och de positiva resultat som ?stadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.
I ett konsumentperspektiv är v?r ambition att förmedla kunskap och h?llbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i v?r vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet p? Kastellholmen.
Initiativet H?llbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs v?ra kuster och övriga Östersjön samt p? v?rt ?rliga seminarium i slutet av sommaren p? Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu
Bifogade filer
117100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy