SE

Svindlande summor omsätts av cyberbrott ? nytt hot mot världsekonomin

2014-06-11 13:40 Intel Security Den inverkan som cyberbrott har p? världsekonomin växer i rekordfart och uppg?r till 3 000 miljarder kronor per ?r, visar en ny rapport.

Stockholm den 11 juni 2014 – Center for Strategic and International Studies (CSIS) har p? uppdrag av McAfee tagit fram en ny rapport som visar den globala omfattningen av cyberbrott och hur denna p? ett allvarligt sätt p?verkar världsekonomin.
Rapporten Net Losses ? Estimating the Global Cost of Cybercrime visar att kostnaden för denna typ av brott uppg?r till cirka 3 000 miljarder kronor och p?verkar cirka 150 000 jobb inom EU samt 200 000 jobb i USA.
Rapporten visar att företag verksamma inom detaljhandel ofta är förem?l för denna typ av brott. I USA meddelade cirka 3 000 företag att de blivit hackade under 2013. I Storbritannien förlorade detaljhandeln drygt 5,6 miljarder kronor till hackare.
Globala förluster kopplade till förluster av ?personlig information?, exempelvis kontouppgifter och identitetsdata, beräknas uppg? till cirka 1,1 miljarder kronor.
Den viktigaste kostnaden uppst?r genom att företagens prestationsförm?ga sjunker. Kostnaderna uppst?r även i samband med det man kallar för ??terhämtning?, det vill säga de ?tgärder som företag m?ste genomföra efter en cyberattack.
Cyberbrott skadar handel, konkurrenskraft, innovation och den globala tillväxten. Studier visar att internetekonomin växer med mellan 13 och 19 biljoner kronor p? ?rsbasis. Enligt CSIS:s undersökning binds 15%-20% av detta värde upp av cyberbrott.
?Det är tydligt att stoppandet av cyberbrott har en p?taglig inverkan p? världsekonomin?, säger Scott Montgomery, CTO för offentlig sektor p? McAfee. ?Cyberbrott har i allt högre utsträckning blivit en tillväxtindustri, men allt detta kan ändras genom mer samarbete mellan länder och utökade partnerskap mellan offentlig och privat sektor. Teknologin för att h?lla s?väl den finansiella som den upphovsrättskyddade informationen trygg, existerar idag. Ser vi till att utnyttja den skapar vi förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling världen över?.
Rapporten i sin helhet finns p?: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf

Om McAfee, Inc.
McAfee, ett helägt dotterbolag till Intel Corporation (NASDAQ: INTC), är världens största helt dedikerade IT-säkerhetsföretag. McAfee ?tar sig att lösa även de sv?raste säkerhetsutmaningarna globalt. Företaget levererar proaktiva och beprövade lösningar och tjänster som säkrar system, nätverk och mobila enheter världen över, vilket möjliggör för användare att koppla upp sig, surfa och handla säkrare p? internet. Med hjälp av sin molnbaserade tjänst McAfee Global Threat Intelligence, som levererar hotdata, s? kan McAfee utveckla innovativa produkter som möjliggör för hemanvändare, företag, offentlig sektor och tjänsteleverantörer att säkerställa att de efterlever regler och lagar och att deras information är skyddad, att avbrott förhindras, s?rbarheter identifieras, och att deras säkerhet kontinuerligt övervakas och förbättras. http://www.mcafee.com20250Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy