SE

Sveriges första internationella expo för sp?rbilar invigs p? Arlanda – 11 feb kl 11 p? Nybygget

2014-02-10 16:01 Lärarnas Riksförbund Leif Lewins utredning visar att kommunaliseringen misslyckats. Lärarna h?ller med och vill ha statlig skola nu. Det är tv? faktorer som borde f? kommunerna att inse att deras tid som skolans huvudman är slut.

Leif Lewins utredning visar att kommunaliseringen misslyckats.
Lärarna h?ller med och vill ha statlig skola nu. Det är tv? faktorer som borde
f? kommunerna att inse att deras tid som skolans huvudman är slut.
I dag presenterades den stora
statliga utvärderingen av kommunaliseringen av skolan. Det är en utredning som
i grunden skakar om dagens skolsystem. Vi ser hur pressade och stressade
kommunskolans förespr?kare är nu.
– Med stor tydlighet sl?r
utredaren professor Leif Lewin fast att kommunaliseringen av skolan
misslyckats. Tydligare än s? kan det inte bli. Misslyckat är det och
konsekvenserna ser vi varje dag i skolan. Det är sjunkande elevresultat, färre
och färre som vill bli lärare och likvärdigheten är s? gott som utpl?nad, säger
Bo Jansson ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Enligt Lärarnas Riksförbunds
nya undersökning vill ?tta av tio lärare att staten övertar huvudansvaret för
den svenska skolan. Hela 94 procent av dessa lärare anser dessutom att en s?dan
reform är angelägen. Stödet för att staten nu ska ta ett helhetsansvar för
skolan är extremt starkt i hela lärark?ren.
– Nu m?ste vi snabbt f? till
akuta satsningar för bättre löner och rimliga arbetsvillkor för lärarna,
men samtidigt ocks? p?börja processen mot ett nytt modernt statligt
huvudmannaskap.
– De som hävdar att skolan
inte orkar med en reform till har fel. Argumentet att “skolan behöver inte
en stor omorganisation” h?ller inte. Det blir en ombildning för byr?krater
– inte för lärare och elever. I klassrummet blir reformen inte kr?nglig eller
sv?r att genomföra. Det blir bara mer likvärdigt, tydligare ledarskap och
h?llbar finansiering. Det är hela förändringen för oss och den välkomnar vi,
säger Bo Jansson.
Efter dagens utvärdering av
kommunaliseringens effekter g?r det inte att blunda för den förändring som är
nödvändig. Kommunerna kommer behöva spela en roll i framtidens skola, men det
är nu hög tid att blicka fram?t, och p?börja en process för ett nytt modernt
huvudansvar.
För mer information kontakta Frida Ekberg, pressansvarig Lärarnas Riskförbund 0702-731555
Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy