SE

Svenskt Kvalitetsindex – Träningscenter 2014

Följande punkter summerar ?rets resultat i korthet:
Nöjdheten bland kunderna till träningscenter i Sverige har minskat markant
Friskis & Svettis har klart nöjdast kunder och ligger kvar p? samma niv? som 2013
Fitness24Seven tappar närmare 7 enheter och f?r klart lägst betyg
Lojaliteten minskar och närmare 15 procent har planer p? att byta
3 av 10 kunder har haft anledning att klaga. D?lig städning, problem med betalning och d?ligt bemötande är vanliga orsaker.
Sämre kvalitet – lägre prisvärde

Kunderna till olika träningscenter i Sverige är betydligt mindre nöjda än tidigare. Totalt minskar branschen hela 3,5 enhet och det är bara Friskis & Svettis och SATS som ligger kvar p? samma niv? som förra ?ret. Alla andra minskar. Försämrade betyg har nu ocks? p?verkat hur lojal man är mot sitt träningscenter och här ser vi stora ut maningar framöver.
Närmare 80 procent ser idag alternativ till sitt nuvarande träningscenter och runt 15 procent har idag planer p? att lämna. Detta är ovanligt höga siffror jämfört med m?nga andra branscher. Andra utmaningar är klagom?l som fortsatt är väldigt höga. Klagom?lsprocessen är under all kritik vilket gör att m?nga inte tycker det är värt att klaga.
Jämfört med 2013 s? noteras nedg?ng i b?de produkt kvalitet och servicekvalitet vilket genererat ett lägre prisvärde. Noterbart är att det ?nns ganska stora variationer i den kvalitet som kunderna upplever till de olika aktörerna. Branschen som helhet f?r försämrade betyg kring
Standarden p? anläggningarna och renligheten men även kring träningsutbudet
Servicen fr?n personal p? anläggningarna och det gäller d? exempelvis bemötande och engagemang. Detta är alarmerande eftersom just den personliga servicen är en dimension som driver b?de nöjdhet och lojalitet.
I ?rets mätning studeras även betalningsviljan vilket är nytt f?r i ?r. I genomsnitt tycker kunderna att runt 3 000 sek för ett ?rskort är rimligt. Variationen är stor för de olika aktörernas kunder liksom priskänsligheten.
Mer information om ?rets mätning finns p? v?r hemsida www.kvalitetsindex.se
Studien bygger p? närmare 1100 intervjuer och är genomförd under april/maj. Analysen utg?r fr?n Svenskt Kvalitetsindex kundmodell och detaljresultaten är tillgängliga för prenumererande kunder i form av en branschsammanställning.

För mer information kontakta Johan Parmler, [email protected], 073 151 75 98, 08 31 53 00 Adam Wrede, [email protected], 073 441 94 59, 08 31 53 00

VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Bifogade filer
127200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy