SE

Svenskt Kvalitetsindex om tron p? ekonomin

Stockholmskonjunkturen: Högsta tillväxttakten sedan

Stockholm visar ett starkt tredje kvartal. Försäljningen i privat sektor n?r den högsta tillväxttakten sedan 2010 samtidigt som lönesumman fortsätter att växa. Även befolkningen och bostadsbyggandet ökar. Det framg?r av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.
Omsättningen i privat sektor ökade under tredje kvartalet 2013 med 4 procent i länet och med 10 procent i staden jämfört med föreg?ende kvartal. I övriga landet ökade omsättningen med 3 procent.
– Stockholm fortsätter att utvecklas positivt med en stark försäljningstillväxt. Det är särskilt glädjande att sysselsättningen stiger samtidigt som antalet konkurser n?r de lägsta niv?erna p? flera ?r, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region
Arbetsmarknaden i Stockholm fortsätter fram?t. B?de antalet sysselsatta och antalet lediga jobb ökar. Samtidigt stiger arbetslösheten p? grund av den stora inflyttningen till regionen. Antalet sysselsatta i länet ökade med 2,2 procent och i staden 4,7 procent. I övriga landet ökade sysselsättningen med 0,7 procent.
Under kvartalet p?börjades byggandet av 1 991 lägenheter, varav 1 154 i Stockholms stad. Det motsvarar en ökning med närmare 30 procent i b?de staden och länet jämfört med samma kvartal föreg?ende ?r. I övriga landet ligger motsvarande ökning p? 5 procent.
Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen
För mer information
Monica Ewert, kommunikationschef
070 472 80 74, [email protected]
Om StockholmskonjunkturenStockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra g?nger per ?r.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com
www.investstockholm.com 6100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy