SE

Svenskt Kvalitetsindex om bemanningsbolag 2014

Följande punkter summerar ?rets resultat i korthet:
Nöjdheten bland kunderna till bemanningsbolagen i Sverige har ökat med 1,4 enheter.
I jämförelse med revisionsbolag s? är man betydlig mindre nöjd med sina bemanningsbolag. Företagen är dock mer nöjd med sitt bemanningsbolag än med exempelvis bank och telekomoperatörer.
Högst betyg även i ?r f?r Academic Work. ?rets uppg?ng st?r Poolia för där man de senaste ?ren haft väldigt l?ga kundbetyg.
Den relativt l?ga differensen mellan högsta och lägsta betyg (5,1 enheter) betyder inte att aktörerna är lika. Snarare har man ?hittat? sina kundgrupper. Det framg?r ocks? av att det som gör kunderna nöjda varierar stort mellan aktörerna.
Bemanningsbranschen är en av de branscher av alla SKI mäter där förväntningarna är extremt höga. I ?r n?r de niv?er över 90 (p? en 0 ? 100 skala), vilket är mycket ovanligt. Det gör att bolagen m?ste jobba extra h?rt för att n? upp till dem.
Man kan fundera över om bemanningsbranschen ?lovar? sina kunder för mycket. Gapet mellan förväntan och upplevd kvalitet är nämligen särskilt stor just i den här branschen.
1 av 4 kunder har haft anledning att klaga. Klagom?lshanteringen är dock mycket bra. Bland de bästa jämfört med övriga SKI branscher.
Utmaningarna för att fortsätta ha nöjda och lojala kunder varierar mellan aktörerna men generellt kan följande noteras
Bättre effektivitet i inhyrning-/rekryteringsprocessen.
Information och lyhördhet och f?nga kundernas behov.
Bland kunderna till bemanningsbolagen noteras följande
4 av 10 använder bemanningstjänster istället för att anställa egen personal.
7 av 10 använder bemanningstjänster för att bli mer flexibla och p? s? vis klara av konjunkturtoppar.
Kunderna till bemanningsbolagen har blivit nöjdare. Totalt ökar branschen 1,4. Nöjdheten har dock ännu inte n?tt s?dana niv?er som gör att kunderna generellt blir mer lojala.
Noterbart är att branschen är bättre p? att ta hand om ?nyare? kunder jämfört med de som varit kund länge. Det är inte n?got som är särskilt ovanligt men risker finns att gamla kunder börjar se över andra alternativa leverantörer.
Detaljresultat för respektive aktör framg?ng i branschsammanställningen SKI Bemanningsbolag 2014.
Studien bygger p? närmare 1200 intervjuer och är genomförd under maj m?nad. Analysen utg?r fr?n Svenskt Kvalitetsindex kundmodell och detaljresultaten är tillgängliga för prenumererande kunder i form av en branschsammanställning. Branschsammanställning inneh?ller detaljresultat för samtliga redovisade aktörer kring bl a.
1. Index och betyg p? fr?gor för de sju aspekterna i SKI Kund (Image till Lojalitet).
2. Resultat uppdelat p? kundgrupper och demografi.
3. Företagsanalys där en aktör sätts i relation till branschen och företagets speci?ka drivkrafter för att öka nöjdhet och lojalitet listas.
För mer information och jämförelsetal med andra branscher se v?r hemsida www.kvalitetsindex.se eller kontakta:
Johan Parmler, [email protected], 073 151 75 98, 08 31 53 00, Adam Wrede, [email protected], 073 441 94 59, 08 31 53 00

VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER
Bifogade filer
1300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bageri Konditori   #Emil Nilsson   #Martin Lundell   #Unga Bagare