SE

Svenskens planer inför 2013

Bara drygt sex av tio sm?företagare tror att 2013 blir ett bättre ?r för deras företag än det g?ngna ?ret. Förväntningarna inför framtiden har därmed skruvats ner för andra ?ret i rad. Det visar den senaste sm?företagarenkäten fr?n Visma.
För tv? ?r sedan ? vid ?rsskiftet 2010-2011, när konjunkturen fortfarande var bra ? trodde 82 procent att det kommande ?ret skulle bli bättre för deras företag än det föreg?ende. Inför 2013 är andelen nere p? 65 procent.
Samtidigt har andelen företag som berörts av att kunder till dem g?tt i konkurs ökat till 28 procent. Det är ett lika stort avbräck för sm?företagarna som efter finanskrisen 2008.
Kurvorna pekar fel
? Kurvorna pekar helt klart ?t fel h?ll. Normalt sett brukar de mindre företagen vara n?got mindre pessimistiska än de stora företagen när konjunkturen vänder ner?t. Vad vi ser nu är en klart oroande utveckling, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs som svarar för undersökningen.
Det är inte bara en nedskrivning av förväntningarna som visar att de mindre företagen i m?nga fall känner oro inför framtiden. Andelen som dragit ner p? investeringarna har ökat fr?n 34 till 43 procent. Dessutom räknar 51 procent mot 38 procent i fjol med att konjunkturen p?verkar deras ?rsresultat.
? Sm?företagare kan ofta värdera sina förutsättningar p? ett mer exakt sätt än m?nga stora företag. När vi gick in i den stora ekonomiska krisen ?rsskiftet 2008-2009 trodde 88 procent mer p? sin egen verksamhet än p? landets ekonomi i allmänhet. Vid förra ?rsskiftet l?g värdet p? 75 procent och nu är det uppe i 80 procent. Det kan trots allt ses som en signal om att sm?företagarna hyser hopp om framtiden, säger Rolf Dahlberg.
Undersökningen i siffror
Undersökningen genomfördes mellan den 14 och 23 december. Den bygger p? 2 700 svar, som inhämtats via nyhetstjänsten Visma Infoline. Fr?gorna och svaren redovisas i det bifogade et och i dokumentet Vismas sm?företagarbarometer ?rsskiftet 2012-2013 nedan. Visma Spcs har enligt TNS Sifo drygt hälften av landets datoriserade sm?företagare med 0 till 20 anställda som kunder. Det finns drygt 300 000 aktiva s?dana företag.
För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25
Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom b?de privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.
Bifogade filer
0200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ipsos Observer Datainsamling   #Ipsos Public Affairs   #Om Ipsos Ipsos   #Paris