SE

Svenskar f?r toppuppdrag inom Kyrkornas världsr?d

2013-11-06 11:00 Netigate Marknadscheferna öppnar pl?nboken när de stora idrottsarrangemangen som vinter-OS och fotbolls-VM st?r för dörren. Det visar resultaten fr?n Marknadschefsbarometern som presenteras av Dagens Media i samarbete med Netigate. Undersökningen visar även att skola inte har n?gon större betydelse när marknadscheferna rekryterar till avdelningen.

Marknadscheferna öppnar pl?nboken när de stora idrottsarrangemangen som vinter-OS och fotbolls-VM st?r för dörren. Det visar resultaten fr?n Marknadschefsbarometern som presenteras av Dagens Media i samarbete med Netigate. Ett annat intressant resultat är att skolan inte har n?gon större betydelse när marknadscheferna rekryterar till avdelningen. Engagemang och kreativitet har istället högst betydelse.
Undersökningen, som är den tredje för ?ret, bygger p? svar fr?n 151 marknadschefer bland landets 600 största annonsörer. Annonsbudgeten hos de medverkande företagen motsvarar sammanlagt ca en tiondel av investeringarna i marknadskommunikation i Sverige.
Idag sponsrar 41% av företagen n?got idrottslag och/eller idrottsarrangemang och hälften av dessa överväger att öka sina investeringar i sponsring nästa ?r. Däremot p?verkas inställningen till sponsring negativt av supporterbr?k och läktarv?ld.
– Vi ser att sponsringen ökar, men idrottsklubbar och arrangörer av idrottsevenemang har sv?rt att dra nytta av marknadschefernas personliga intressen. Speciellt tydligt är det när vi tittar p? skid?kning, där sponsorer saknas trots ett stort intresse, kommenterar Lars Lindberg, marknadschef p? Netigate.
Marknadschefsbarometern visar även att marknadscheferna inte lägger större vikt vid skola och utbildning vid rekrytering till avdelningen, utan egenskaper som engagemang, kreativitet och social förm?ga är viktigare. Över 50% väljer att tillsätta tjänster p? marknadsavdelningen genom rekryteringsföretag och egna kanaler.
– Marknadscheferna väljer mjukare värden när de rekryterar till marknadssidan. Men de är själva m?na om sin utbildning ? tre av fyra marknadschefer är universitetsutbildade och nästan var fjärde har dessutom en Masterutbildning i bagaget, fortsätter Lars Lindberg.
Dagens Medias och Netigates Marknadschefsbarometer tar tempen p? vad kommunikationsköpare i de mest reklamintensiva företagen anser om det ekonomiska klimatet i Sverige. Detta är en kvartalsvis undersökning och ett st?ende redaktionellt inslag i Dagens Media, där Netigate st?r för analys och kommentarer. Ladda ner Marknadschefsbarometern eller läs mer i Dagens Media.
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Lindberg, marknadschef, Netigate
Tel: 0708-61 59 85
E-post: [email protected]

Om Netigate

Netigate är en ledande europeisk leverantör av molntjänster för undersökningar online. Tjänsterna används främst för genomförande av kund-, marknads- och medarbetarundersökningar. Genom Netigates lättanvända gränssnitt kan användarna genomföra undersökningar p? ett mycket kraftfullt sätt jämfört med andra alternativ. Netigate startade 2005 och har tilldelats flera svenska och internationella priser för tillväxt och innovation, bland annat Gasellpriset av Dagens Industri fem ?r i rad. Netigate har huvudkontor i Stockholm och säljkontor i Oslo, Berlin och Wiesbaden. Bland de 1 500 kunderna märks m?nga ledande företag, till exempel Electrolux, Ericsson, Vodafone, E.ON och DB Schenker.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy