SE

Svenska Värmepumpföreningen och Kyl & Värmepumpföretagen – ett steg närmare ett samg?ende

M?ndag 17 mars skickas enkäterna till höstens medborgarundersökning ut i Sunne. Ett urval av kommuninv?narna f?r enkäten ? totalt 1200 personer i ?ldern 18?84 ?r. De har valts ut med statistiska metoder av Statistiska centralbyr?n (SCB) som genomför undersökningen i samarbete med Sunne kommun.
De som f?r enkäten kan välja att besvara den via webben, där den även finns p? engelska, finska och spanska. Förhoppningen är att öka svarsfrekvensen samt att n? de grupper som tidigare varit sv?ra att n?, ofta kommuninv?nare som är under 30 ?r samt de med utländsk härkomst.
Sunne kommun vill erbjuda Sunneborna en s? bra kommun som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt för beslutsfattarna att veta hur inv?narna i Sunne ser p? sin kommun. Här är n?gra av fr?gorna i enkäten:
– Vad tycker du om Sunne kommun som en plats att bo och leva p??
– Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer?
– Hur ser du p? inflytandet i kommunen?
? Det är inv?narnas uppfattning om v?ra verksamheter vi vill veta mer om och ta reda p? vad som är angeläget för medborgarna. Vi hoppas att de vill vara med och utveckla Sunne. Därför är det viktigt att s? m?nga som möjligt svarar p? enkäten, säger Olle Edgren, kommunchef i Sunne.
Sunne kommun gör, sedan 2008, en en större medborgarundersökning vartannat ?r. Resultaten fr?n tidigare medborgarundersökningar finns p? Sunne kommuns webbplats:
www.sunne.se/sv/politik-och-fakta/Politik/Du-kan-paverka/
Totalt deltar 56 kommuner i höstens medborgarundersökning.
Har du fr?gor kontakta gärna
Olle Edgren
Kommunchef, Sunne kommun
tel 0565-160 26, 070-537 42 00
[email protected]

Nyheter fr?n och evenemang i Sunne
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy