SE

Svenska skid?kares attityd kan st? dem dyrt

Fordonsgasen ökade 5 procent under

Försäljningen av fordonsgas ökade med 5 procent under 2013 jämfört med ?ret innan. Efterfr?gan är fortsatt stigande inte minst p? den tunga sidan där antalet gasbussar runt om i städerna blir allt fler.
SCB:s statistik för 2013 visar att försäljningen av fordonsgas fortsätter att växa. Leveranserna i hela landet uppgick till drygt 146 miljoner normalkubikmeter vilket är en ökning med 5 procent jämfört med föreg?ende ?r. Siffran motsvarar drygt 1 493 GWh. Sedan ?rsskiftet byter branschen enhet fr?n normalkubikmeter till kilogram. Volymerna för ?r 2013 motsvarar därmed 115 000 ton fordonsgas.
Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för en bra bit över 50 procent tack vare att den största delen av den svenska biogasen numera uppgraderas till fordonsgas.

Fordonsgasen ersatte under ?r 2013 bensin och diesel motsvarande ca 97 000 personbilar vilket innebar en minskning av koldioxidutsläppen med nästan 270 000 ton under perioden samt ett bidrag till bättre luftkvalitet i städerna. Särskilt gasbussarna runt om i Sverige bidrar till lägre utsläpp och bättre miljö.
– Marknaden för fordonsgas fortsätter att växa för varje ?r. Särskilt intressant är marknaden för gasbussar. Att m?nga kommuner och regioner väljer att upphandla gasbussar till sin kollektivtrafik ger stora utsläppsminskningar och bidrar till det lokala kretsloppet, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.
SCB har nu även publicerat den länsvisa statistiken över försäljningen av fordonsgas. I Kronobergs och Västerbottens län ökade försäljningen med ca 20 procent och i Gävleborg med hela 36 procent.
Statistik över antal gasbilar, leveranser av fordonsgas och antal tankställen för fordonsgas fr?n 1995 och fram?t finns att tillg? p? www.Gasbilen.se.

Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.102800Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy