SE

Svensk möbelproduktion – ett föredöme i Europa

Storstadsregionernas bostadsmarknader blir allt hetare. Under det fjärde kvartalet mötte ett nästan rekordl?gt utbud en fortsatt stigande efterfr?gan. Resultatet blev ökad budgivning, fallande försäljningstider och stigande priser. I Stockholm, Göteborg och Malmö har bostadspriserna stigit i snabb takt under ett antal kvartal och prisuppg?ngen väntas h?lla i sig även under det första kvartalet 2014. Detta visar SBAB:s Mäklarbarometer som baseras p? en undersökning bland fastighetsmäklare, genomförd av CMA Research.

De tidigare kvartalens starka utveckling p? storstadsregionernas bostadsmarknader fortsatte under slutet av 2013. En marginell dämpning av styrkan fr?n höga niv?er har kunnat skönjas under det senaste kvartalet men i gengäld har optimismen om den framtida utvecklingen ökat markant. Efterfr?gan ökade mer än väntat p? b?de bostadsrätts- och sm?husmarknaderna samtidigt som utbudet av bostäder till salu föll till rekordl?ga niv?er. Detta bidrog till allt kortare försäljningstider och intensivare budgivningar.
Bostadsrättsmarknaderna fortsätter att g? starkare än sm?husmarknaderna vilket troligtvis avspeglar den kraftiga urbaniseringen. Skillnaden mellan slutpris och utg?ngspris, budpremien, ökade. M?nga storstadsmäklare rapporterar om kraftigt stigande priser, framför allt p? Stockholms bostadsrättsmarknad. Storstadsmäklarna är ocks? mer optimistiska än p? länge om den framtida utvecklingen.
– Detta är en effekt av att bostadsbyggandet i storstäderna under l?ng tid inte h?llit jämna steg med befolkningsökning och inflyttning. För de som äger en bostad är det s? klart trevligt med stigande priser men för ekonomin som helhet riskerar bostadsbristen och de höga priserna att bli ett allvarligt hinder för tillväxt och utveckling, säger Tor Borg, chefsekonom p? SBAB.
Stockholm i täten men ökad optimism i Malmö
Bostadsrättsmarknaderna har sett starkare ut än sm?husmarknaderna under en längre tid. Under det fjärde kvartalet har skillnaderna till och med ökat lite grann. Stockholmsregionens bostadsmarknad har befäst sin ställning som den starkaste bland de tre storstadsregionerna, tätt följt av Göteborgsregionen medan Malmöregionen fortsätter att se lite svagare ut. I Malmö har dock mäklarnas förväntningar ökat s? mycket att de nu är mer optimistiska än storstadskollegorna.
Priserna fortsätter stiga framöver
En övervikt bland mäklarna räknar med fortsatt prisuppg?ng p? bostadsmarknaden under det första kvartalet 2014. Omräknat till procent blir prognosen att bostadsrättspriserna stiger med 2,5-3 procent i de tre storstadsregionerna. För sm?huspriserna väntas en ökning p? drygt 3 procent i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan uppg?ngen i Stor-Malmö stannar p? lite över 1 procent under det första kvartalet.
– Mäklarna är de som sitter allra närmast marknaden och brukar träffa rätt med sina kortsiktiga prognoser. Men s? länge det l?ga bostadsutbudet best?r och vi har en stabil inkomst- och arbetsmarknadsutveckling i kombination med l?ga boräntor s? kommer priserna att fortsätta stiga även p? längre sikt, säger Tor Borg.
Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Den görs av CMA Research p? uppdrag av SBAB. Den senaste undersökningen genomfördes fr?n 7 till 21 januari. Svarsfrekvensen var 77 procent. Mäklarbarometern har genomförts under 36 kvartal. Det finns därmed tillräckligt med data för att statistiskt uppskatta sambandet mellan mäklarnas kvalitativa bedömning av prisutvecklingen och den prisstatistik för bostadsrätter och sm?hus som sammanställs av Valueguard.
För mer information, vänligen kontakta:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB
0761-18 09 02, [email protected]
Karin Hellgren, Presschef SBAB
0706-68 38 24, [email protected]
CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. V?ra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Camilla Hedquist   #Nathalie Boulas   #Tant Prick   #Tomas Movin Locums