SE

Svensk Konferens & Mötesbarometer 2014

Norska företags planerade behov av konferenser utanför egna lokaler (konferensindikatorn) försvagas n?got, men pekar fortfarande p? tillväxt i Norsk konferensbransch med +1,4% 2014. 21 % av företagen avser att öka sina konferenser, och 8 % säger att de i n?gon m?n kommer att minska.
? Vi ser i flera av v?ra andra mätningar att norskt affärsresande h?ller p? att ?terhämta sig, och företagens fortsatt starka efterfr?gan av konferenstjänster bekräftar ytterligare den här ?terhämtningen i Norge säger Jan Borg, vice VD p? Resegeometri Nordic AB.
I undersökningen bedömer ocks? de över 1000 kvalificerade konferensinköparna n?gra av de största konferensaktörerna utifr?n Net Promoter Score (NPS), och aktörerna i respektive kategori som har Norska marknadens nöjdaste kunder är:
? Via Egencia i kategorin resebyr?er
? Nordic Choice Hotels i kategorin hotellkedjor
? Color Line i kategorin rederier
? Branschens totala rekommendationsgenomsnitt är dock fortsatt negativt, vilket indikerar en fortsatt stor förbättringspotential generellt sett i hela konferensbranschen

Fakta om Resegeometri och Norsk Konferens och Mötesbarometer:
Norsk Konferens och Mötesbarometer är en oberoende mätning av Norsk mötes- och konferensmarknad bland över 1000 kvalificerade konferensinköpare p? norska företag. Undersökningen genomförs ?rligen av konsult- och analysföretaget Resegeometri Nordic AB i samarbete med QuickSearch Sweden AB. Undersökningen ing?r i Resegeometris undersökningskoncept ?The Nordic Business Travel Barometer? best?ende av ett flertal olika undersökningar och analyser för en oberoende granskning av den Nordiska affärsresemarknaden.
Resegeometris verksamhetsfokus är Nordisk rese- och mötesindustri i ett globalt perspektiv medan Quicksearch har ett bredare branschoberoende perspektiv med b?de egen mjukvaruutveckling och metod för genomförande av bland annat bransch-, kund- och medarbetarundersökningar.
För mer information:
Jan Borg, Resegeometri Jan Ogner, Resegeometri
+46 (0)739-01 07 22 +46 (0)733-82 88 44
[email protected] [email protected]
www.resegeometri.se www.resegeometri.se

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Henry Ford   #Patrick Juthberg   #Sveriges Handelskamrar