SE

Svensk dagspress ? en betydande källa för VDs beslutsfattande

Regi har nyligen genomfört en undersökning hos viktiga beslutsfattare i Sverige, en av fr?gorna var ?Bortsett fr?n interna och/eller externa r?dgivare. Vilka andra informationskällor är betydande i ditt beslutsfattande kring marknadsfr?gor?
Resultatet är anmärkningsvärt, Robert Skölfman CEO p? Regi kommenterar utfallet ?Svensk dagspress har fortfarande en oerhört stark position när det gäller beslutsfattandet i näringslivet?. Bland svenska verkställande direktörer är det hela 3 av 4 som har svensk dags- och veckopress som en betydande informationskälla till att fatta beslut i marknadsfr?gor. Tittar vi p? marknadscheferna är det 8 av 10 som anser att dags- och veckopressen är en betydande informationskälla. Sociala medier och LinkedIn ligger fortfarande p? väldigt l?ga niv?er för VD när de skall fatta beslut.?
Dagens industri lyser starkast som informationskälla inom media, 63 procent av VD anser att Di är deras viktigaste informationskälla inom media. P? andra plats hamnar SvD med 21 procent.
Se bifogat material som visar svar p? resultat och en kort metodbeskrivning.
För mer information vänligen kontakta:
Robert Skölfman, VD, Regi Research & Strategi, Tel. 08-545 612 81 Mail. [email protected]
Kort om Regi:
Regi är ett analys och konsultföretag som varit verksamt sedan 1997. Baserat p? djup insikt genom research och analys ger Regi goda r?d som bidrar till ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling i företag inom utvalda branscher. Regis kunder finns p? svenska kommunikationsbyr?er, advokatbyr?er och p? stora och medelstora börsnoterade företag i Norden.

Regi arbetar med researchbaserad analys och r?dgivning för v?ra kunders ständiga förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling.
V?r metodik, där research utgör en grundpelare, garanterar ing?ende analys och faktastyrd insikt i v?ra kunders verklighet, vilket resulterar i väl underbyggda r?d.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hasse Dahl