SE

Sv?rt för halvförsäkrade vid smitolyckor

2014-08-29 07:30 MHF Smitningar fr?n olyckor är ovanliga i Sverige, men skulle det hända kan det vara bra att vara medveten om sin bilförsäkring. Med halvförsäkring eller mindre blir det tuffare för bilägaren att f? ut ersättning ? om det alls g?r, skriver Motorföraren i sitt senaste nummer.

Smitningar fr?n olyckor är ovanliga i Sverige, men skulle det hända kan det vara bra att vara medveten om sin bilförsäkring. Med halvförsäkring eller mindre blir det tuffare för bilägaren att f? ut ersättning ? om det alls g?r, skriver Motorföraren i sitt senaste nummer.
? Jag r?der ingen att jaga ikapp n?gon, men har man sinnesnärvaro nog att anteckna registreringsnumret s? underlättar det, säger Bjarne Lindén, skadechef p? Folksam.
Han menar att smitningar av den här sorten är en jobbig process att hamna i. Saknas registreringsnummer krävs mer för att styrka vad man varit med om. Med registreringsnummer blir hanteringen lättare d? de flesta bilar ju är försäkrade n?gonstans.
Alla skador där okända eller oförsäkrade motorfordon är inblandade hanteras av Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Den skadedrabbades försäkringsbolag utreder skadan i första skedet. Vid smitningsolyckor m?ste den skadedrabbade själv bevisa att den blivit p?körd, vilket inte alltid är det lättaste.
? I praktiken krävs det normalt att det i utredningen av skadan kommer fram n?gon eller n?gra ?objektiva? omständigheter som stödjer den skadedrabbades uppgifter. Det kan till exempel vara vittnesuppgifter, skadans utseende, sp?r p? platsen eller intyg fr?n sakkunniga personer, säger Michael Tagel.
Normalt är handläggningstiden hos TFF tre till fyra veckor. Omständigheterna ska utredas s? l?ngt det g?r kring olyckan och de m?ste bedöma om det är klart mer sannolikt att den skadedrabbade har rätt till ersättning.
Handläggningstiden mellan den skadedrabbade och den v?llandes försäkringsbolag är fyra veckor. Med halvförsäkring eller mindre riskerar allts? den skadedrabbade att ligga ute med pengar under l?ng tid, och i värsta fall inte f? n?gon ersättning alls.
TFF behandlade 23 000 ärenden gällande smitningsskador i färd under 2013 och under samma ?r godkändes 20 000 parkeringsärenden.
Läs hela artikeln i Motorföraren 6/14 här… (pdf)

A to już wiesz?  Nio rattfulla stoppade i Stockholms frihamn

MHF arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 30 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 270 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy