Utredninger

Svakeste arbeidsmarked siden 2003

F? norske arbeidsgivere planlegger ? ?ke bemanningen i f?rste kvartal 2014, viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for f?rste kvartal 2014. Forventet bemanningsvekst er den svakeste siden unders?kelsen startet i Norge i 2003.

Norske arbeidsgivere melder om n?kterne bemanningsplaner framover. Av de 750 norske arbeidsgiverne som deltok i unders?kelsen, svarer fem prosent at de forventer ? ?ke bemanningen, tre prosent melder om reduksjon og 92 prosent planlegger samme bemanning som i dag. Dette er en nedgang siden forrige kvartal og sammenlignet med samme periode i fjor.
Sesongjustert ligger forventet ?kning i sysselsettingen p? 3 prosent. Dette er de svakeste jobbutsiktene siden norske arbeidsgivere svarte p? unders?kelsen f?rste gang i tredje kvartal 2003.
– Vi g?r inn i 2014 med en avventende holdning til ?kt bemanning blant arbeidsgiverne. Dette er de samme signalene arbeidsgiverne ga forrige kvartal. Det er store variasjoner mellom regionene og bransjene, og mange steder er det likevel gode utsikter for dem som har planer om ? bytte jobb, sier konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath.
St?rst optimisme i bygg og anlegg

Arbeidsgivere i sju av ni bransjer forventer ? ansette flere i l?pet av f?rste kvartal i 2014. De mest offensive bemanningsplanene finner vi i bygg og anlegg. Her ligger forventet ?kning i bemanningen p? 12 prosent, en ?kning p? 4 prosentpoeng sammenlignet med b?de forrige kvartal og samme periode i fjor. – Arbeidsledigheten har ?kt i bygg- og anleggsbransjen i h?st, men barometeret viser positive signaler for ?kt aktivitet i bransjen over nytt?r, sier Brath.
– Det er f?rste gang p? ti ?r vi har m?lt negative bemanningsplaner innen transport og logistikk, alts? at det er flere arbeidsgivere i bransjen som sier de skal nedbemanne enn som sier de har planer om ? ansette flere. Dette kan ha sammenheng med store endringer i bransjen, med sentralisering og effektivisering som skaper et lavere bemanningsbehov. Selv om det er flere arbeidsgivere som skal oppbemanne enn nedbemanne i finans- og konsulentbransjen, har vi aldri f?r m?lt s? lavt niv? p? bemanningsplanene. Det er tydelig at norske arbeidsgivere s?rlig innen disse bransjene er usikre p? utviklingen framover og har inntatt en avventende holdning, sier Brath.
?kning i fem bransjer sammenlignet med forrige kvartal
Sammenlignet med forrige kvartal planlegger arbeidsgivere ?kt bemanning i fem bransjer, mens det er svakere bemanningsplaner i fire av bransjene. St?rst nedgang siden forrige kvartal er meldt innen transport og logistikk samt handel og service. Det er ogs? disse to bransjene som har st?rst nedgang i bemanningsplanene sammenlignet med samme periode i fjor.
Alle regioner venter ?kt bemanning Arbeidsgivere i alle fem regioner i Norge forventer ?kt bemanningen neste kvartal, med de mest optimistiske bemanningsplanene i Nord- Norge. Sammenlignet med forrige kvartal er det imidlertid svakere jobbutsikter i tre regioner. I Midt-Norge og Oslo er det en nedgang i forventet bemanning. Samtidig ventes bemanningen ? ?ke noe b?de p? ?stlandet og i Nord-Norge sammenlignet siden forrige m?ling. I l?pet av ?ret har forventningene til bemanning dalt i s?rvest og p? ?stlandet. – Tallene for Nord-Norge vitner om at bedriftsledere i landsdelen er de mest positive ved inngangen til neste ?r, de har tro p? ?konomisk vekst og ?kt rekruttering fremover, sier Brath.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup:

Tlf.: 930 24 314
e-post: [email protected]
Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomf?res kvartalsvis og m?ler arbeidsgiveres forventninger til ? ?ke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsunders?kelser som utf?res med tanke p? st?rrelse, omfang og antall ?r den har blitt utf?rt. Det unike er at den unders?ker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Unders?kelsen har blitt gjennomf?rt i mer enn 50 ?r, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert p? intervju blant et representativt utvalg best?ende av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees p? som en anerkjent indikator for ?konomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.
Vedlagte filer
PDF-dokument 0040Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Trond Bj   #UK   #Une Amundsen   #USA