Rapporter

Svake jobbutsikter i energibransjen

De fleste bransjene i Norge forventer ? kunne tilby flere jobber neste kvartal. Mest optimisme er det innenfor handel og service. Innenfor elektrisitet-, og vannforsyning forventer derimot arbeidsgiverne en nedgang i antall jobber. ? Jobbs?kere i energibransjen kan g? vanskeligere tider i m?te, sier konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath.

Norske arbeidsgivere har fortsatt positive forventninger til bemanningen i tredje kvartal. Ni prosent av norske arbeidsgivere forventer ? ?ke antallet ansatte, mens kun tre prosent sier at de forventer at det vil bli f?rre jobber. Sesongjustert ligger netto forventet bemanningsvekst p? seks prosent, som er det samme som forrige kvartal og to prosentpoeng lavere enn samme kvartal i fjor.
Svakt for str?m
Bransjene som forventer st?rst vekst i Norge er handel og service, i tillegg til matproduksjon og skogbruk. Ogs? selskaper som tilbyr finans- og konsulenttjenester er positive. Samtidig sier unders?kelsen at det offentlige forventer at antallet jobber g?r ned, i likhet med selskaper som jobber med elektrisitet-, og vannforsyning.
– Det er f?rste gang siden m?lingene startet i Norge i 2003 at vi har sett negative forventninger blant selskaper som forsyner oss med str?m og vann. Det ser ut som at det kan bli vanskeligere ? f? jobb i disse bransjene fremover enn det har v?rt tidligere. Mange selskaper er mer forsiktige med ansettelser som f?lge av lavere kraftpriser og det er ventet strukturendringer i nettselskapene. Samtidig er det ventet store investeringer i kraftsektoren framover, s? det blir spennende ? f?lge med p? bransjen framover, sier konsernsjef Maalfrid Brath.
Nedgang i Sverige
I Sverige forventer arbeidsgivere n? for f?rste gang siden 2009 en reduksjon i antallet ansatte.
– Det er et tankekors at det n? er flere arbeidsgivere i Sverige som forventer at antallet arbeidsplasser vil reduseres enn det er arbeidsgivere som tror at antallet vil ?ke. For Norge kan dette bety at arbeidsinnvandringen fra Sverige stadig vil ?ke framover, sier Brath.
Mest optimisme i s?r og vest
Utsikten for ?rets tredje kvartal er stabil n?r man ser p? hele Norge samlet. Det er imidlertid noen regionale forskjeller. Den st?rste optimismen finnes p? S?r- og Vestlandet, i tillegg til Stor-Oslo.
– I alle ?rene vi har gjennomf?rt arbeidslivsbarometeret i Norge har arbeidsgivere i Stor-Oslo stort sett vist st?rst positivitet. N? er denne positiviteten imidlertid mer p? linje med de andre regionene, og S?r- og Vestlandet ligger noe over hovedstadsomr?det, mye p? grunn av farten i oljesektoren i omr?det, sier Brath.
Ti ?r med arbeidsmarkedsbarometer
Manpower har med denne kvartalsunders?kelsen tatt tempen p? det norske arbeidsmarkedet i ti ?r, og resultatene samsvarer godt med den faktiske utviklingen. Den f?rste m?lingen i Sverige og Norge gjaldt tredje kvartal 2003. Siden da har Manpowers arbeidsmarkedsbarometer m?lt forventningene til norsk arbeidsliv hvert kvartal.
– Vi er stolte av at Norge er en del av denne unders?kelsen, som startet i USA og Canada i 1962. Unders?kelsen har siden vokst, og baserer seg n? p? opp mot 66 000 besvarelser fra b?de offentlig og privat sektor i 42 land og territorier. Unders?kelsen er dermed desidert st?rst med hensyn til b?de antall svar, bredde og historikk, sier Brath.
Les mer p? http://www.manpowergroup.no/Presse/
Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm
Om Manpower Employment Outlook Survey
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomf?res kvartalsvis og m?ler arbeidsgiveres forventninger til ? ?ke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsunders?kelser som utf?res med tanke p? st?rrelse, omfang og antall ?r den har blitt utf?rt. Det unike er at den unders?ker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Unders?kelsen har blitt gjennomf?rt i mer enn 50 ?r, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert p? intervju blant et representativt utvalg best?ende av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees p? som en anerkjent indikator for ?konomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.1000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #GPTW   #HP   #Jannik Krohn Falck   #Yvonne Fosser