SE

Svag uppg?ng p? bostadsmarknaden i januari

Livet är gott i Göteborg. Nio av tio göteborgare trivs med livet i sin stad. Bara en procent uppger att de inte alls trivs. Det visar en SIFO-undersökning som Västsvenska Handelskammaren l?tit göra där boende i Göteborg f?tt betygsätta livet i staden.

I undersökningen har de boende i Göteborg f?tt betygsätta livet i staden ur olika aspekter. Det sammanvägda betyget blir högt. Hela 92 procent av de tillfr?gade uppger att de trivs bra eller mycket bra med livet i staden.
– Bilden av en stad är alltid komplex. Under senare tid är det framförallt problematiska delar av Göteborg som har dominerat det offentliga samtalet. Effekten av det är ett sviktande självförtroende i staden. Det tror jag är farligt. V?r kartläggning ger livet i Göteborg ett högt betyg. Det känns viktigt att visa upp ocks? Göteborgs ljusa sidor och därmed försöka bryta den negativa bild av staden som spridits p? sista tiden, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.
Särskilt bra trivs kvinnorna i Göteborg. Mer än 60 procent väljer att ge staden högsta betyg p? trivselskalan. Motsvarande andel bland männen är endast 47 procent. Samma mönster syns bland dem som uppger att de inte trivs i Göteborg. Bland männen vantrivs ?tta procent i staden, medan motsvarande andel bland kvinnorna är fyra procent.
Det finns ocks? intressanta skillnader mellan ?ldersgrupperna i staden. Bäst trivs inv?narna som är i ?ldern 30-39 ?r. Vantrivseln är som högst i ?ldersgruppen som är tio ?r äldre, i ?ldern 40-49 ?r.
Undersökningen kartlägger ocks? p? stadens attraktionskraft utifr?n ett antal omr?den. Mest attraktiv anser göteborgarna staden är som boendeort och besökstad. Nästan lika m?nga, 84 procent tycker att staden är attraktiv att jobba i. Intressant i denna del är att männen mellan 50-59 ?r hör till de som är mest nöjda med Göteborg som jobbstad, och att de delar den uppfattningen med kvinnor i ?ldern 18-29 ?r. Samtidigt f?r Göteborg l?gt betyg som yrkesort av män i ?ldern 18-29.
– Det är roligt att se att männen i femtio?rs?ldern f?r sällskap av de yngre kvinnorna. Inte minst eftersom Göteborg ofta beskylls för att ha en näringslivstradition som gynnar just medel?lders män. Sen är det allvarligt att unga män inte är mer nöjda eftersom risken är stor att det leder till utflyttning, säger Johan Trouvé, vd p? Västsvenska Handelskammaren.
SIFO har ocks? kartlagt hur de som bor utanför Göteborg ser p? staden. Undersökningen visar att hälften av alla svenskar som inte är bosatta i Göteborg kan tänka sig att flytta hit om de st?r inför en flytt. De tillfr?gade mellan 18-29 ?r boende utanför Göteborg ser särskilt positivt p? Göteborg, 71 procent kan tänka sig en flytt hit. De äldre är inte lika lockade, i ?lderskategorin 70-?ringar kan bara 33 procent tänka sig samma sak.
Kartläggningen av göteborgarnas trivsel är en av flera delar i Västsvenska Handelskammarens arbete med att analysera bilden av Göteborg. Arbetet kommer att resultera i en samlad rapport som presenteras i mars. Undersökningen är genomförd av SIFO under december m?nad. Den är webbaserad och har genomförts bland 1000 personer boende i stor-Göteborg (GR-omr?det) och 1000 personer boende i andra delar av landet. Urvalet är slumpmässigt och jämnt fördelat p? ?lder och kön.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. V?r kompetens, v?ra tjänster och v?rt nätverk är v?r styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med v?ra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.
Vi gör Västsverige starkare.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FN   #Norra Sorgenfri   #Om Tillsammans   #Sverige Tillsammans