SE

Svag ökning av sjukfr?nvaro i staten

Sjukfr?nvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,2 procent av den tillgängliga arbetstiden ?r 2013. Det är en ökning jämfört med föreg?ende ?r d? den l?g p? 3,0 procent. Det är andra ?ret i rad som sjukfr?nvaron i staten ökar. Kvinnors sjukfr?nvaro är nu mer än dubbelt s? hög som männens.
Sjukfr?nvaron för kvinnor ökade med 0,2 procentenheter under fjol?ret och uppgick till 4,2 procent. Männens sjukfr?nvaro har minskat med 0,1 procentenheter under samma period och uppgick till 2,0 procent.
Fördelat p? ?ldersgrupper är ökningen störst i den yngsta gruppen, med anställda under 30 ?r, där sjukfr?nvaron ökade med 0,2 procentenheter. I de övriga grupperna, för de som är 30 till 49 ?r respektive de som är äldre än 50, ökade sjukfr?nvaron med 0,1 procentenheter.
Trenden för l?ngtidsfr?nvaro g?r i motsatt riktning, den minskade som andel av den totala sjukfr?nvaron b?de ifjol och i det l?nga loppet (jämfört med 2009).
Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfr?nvarostatistik bygger p? redovisade uppgifter fr?n 202 myndigheter enligt deras ?rsredovisningar för ?r 2013.
Läs Sjukfr?nvaron i staten ?r 2013 ? myndigheter och sektorer
Kontakt:
Eero Carroll, Statskontoret tel. 08-454 4664 alternativt [email protected]
Statskontoret – Regeringens utredningsstöd
Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Fr?gor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag p? det förvaltningspolitiska omr?det.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fakta Neurof   #Max Ney   #Neurologiskt Handikappades Riksf