SE

Sustainable Business Virtual Live Classroom

2014-02-11 12:07 Ramböll Sverige AB P? uppdrag av Nordiska ministerr?dets klimat och luftgrupp har Ramböll f?tt i uppdrag att sammanställa en katalog som beskriver tekniska ?tgärder för att minska utsläpp av metangas.

P? uppdrag av Nordiska ministerr?dets klimat och luftgrupp har Ramböll f?tt i uppdrag att sammanställa en katalog som beskriver tekniska ?tgärder för att minska utsläpp av metangas.
De s? kallade kortlivade klimatgaserna, däribland metangas, f?r allt större utrymme i debatten om klimat- och miljöp?verkan. Nordiska ministerr?det arbetar aktivt för att minska dessa utsläpp och att bromsa p?verkan p? klimatet. Ett steg i detta är att l?ta sammanställa en katalog med ?tgärder som är implementerade i de Nordiska länderna och p? ett effektivt sätt minskar utsläppen av just metangas.
Cajsa Hellstedt är Rambölls uppdragsledare i projektet och kommenterar uppdraget:
? Det man fr?n Nordiska ministerr?dets sida har efterfr?gat är att i en katalog sammanställa information om goda exempel p? effektiva ?tgärder för att minska metangasutsläpp. M?let är att katalogen ska fungera som ett verktyg för att enkelt sprida informationen vidare inom myndigheter och företag i Norden. Katalogen ska även distribueras internationellt för att visa det arbete som bedrivs i de nordiska länderna.
Uppdraget kommer att p?g? till september 2014 och värderas till 400 000 DKK.
Om Nordiska ministerr?det
Nordiska ministerr?det är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet.
Kontakt
Cajsa Hellstedt, uppdragsledare, Ramböll
[email protected]
+46 (10) 6156540
+46 070-6376540
Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare inom teknik, design och management consulting och grundades i Danmark 1945. Vi är 10 000 medarbetare och har en stark närvaro i Nordeuropa, Indien och Mellanöstern. Med nära 200 kontor i 21 länder kombinerar vi rikstäckande kännedom med global kunskap. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. Ramböll verkar inom byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och management consulting. www.ramboll.se
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy