SE

Stort rekryteringsbehov fram till ?r 2025 i Västerbottens län

? Rekryteringsbehovet i Västerbottens län är stort de närmaste tio ?ren framöver. Över 40 000 personer kommer att g? i pension fram till ?r 2025 i nästan samtliga branscher, säger Hans Lindberg, (S), ordförande för utbildningsdelegationen vid Region Västerbotten.
En ny uppdaterad rapport kring rekryteringsbehovet i länet kommer att delvis presenteras p? Kompetensforum som samordnas med Mötesplats Lycksele 4-5 juni. Slutsatsen av den förra rapporten som CERUM vid Ume? universitet genomförde p? uppdrag av Region Västerbotten 2011 var att det behövdes rekryteras 39 000 kvinnor och män fram till 2020.
? Den förra rapporten var en väckarklocka till kommuner och näringsliv i länet. Den nya rapporten, som vi h?ller p? att uppdatera, visar att behoven fortfarande är stora. 40 187 personer kommer att g? i pension fram till 2025 och de flesta finns inom branscherna v?rd och omsorg, utbildning, tillverkning och jord-och skogsbruk, säger Hans Lindberg, (S), ordförande för utbildningsdelegationen vid Region Västerbotten.
Över 300 till Kompetensforum
Region Västerbotten har p? regeringens uppdrag etablerat en regional kompetensplattform i Västerbottens län för att öka samarbetet i regionen kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering p? b?de kort och l?ng sikt.
Kompetensforum är ett ?rligt ?terkommande evenemang vars syfte är att diskutera utmaningar och möjligheter för att klara kompetensförsörjningen i Västerbottens län och h?lls i samband med Mötesplats Lycksele sedan 2013. I ?r deltar 22 talare kring ?rets tema ?Kulturdriven tillväxt? och över 300 deltagare har anmält sig. P? plats finns representanter fr?n alla delar av samhället ? allmänhet, offentlig sektor, näringsliv och utbildningsväsende ? i en gemensam ansträngning för att utveckla norra Sverige ytterligare.
? V?rt m?l är att peka p? de möjligheter som finns. Vi kommer att presentera fem regionala strategier som vi tror kan vara lösningen för att lyckas med länets stora rekryteringsbehov. Vi lyfter fram kompetensutveckling, arbetskraftsökning, invandring/integration, attraktionskraft och pendling, säger Hans Lindberg.
Tre höjdpunkter fr?n scenen under Kompetensforum är:
Emma Stenström, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm
Att odla ett samhälle – om kulturdriven tillväxt
Emma Stenström är en av pionjärerna inom forskningsomr?det kulturekonomi.
Kultur betyder egentligen odling, och det passar bra i det här sammanhanget. Kultur kan bidra till att odla mening, sammanh?llning, perspektiv, fantasi, välst?nd och mycket mer. Tillväxt i ordets mer nyanserade bemärkelse, med andra ord. I den här föreläsningen f?r vi stifta bekantskap med ett antal teorier som försöker förklara, och ibland problematisera, fenomenet, men ocks? med konkreta exempel p? platser, organisationer och personer, som hämtat kraft ur kulturen.
Aurora Pelli, analytiker, Region Västerbotten
Morgondagens behov av kompetenser
Hur ser utmaningarna och kompetensbehoven ut i norra Sverige idag och imorgon? Aurora Pelli kommer att tala om utvecklingen av arbetsmarknaden i Västerbotten och norra Sverige.
David Cluer, projektledare för Flytta till Dalarna
Flytta hem
Region Dalarna har kavlat upp ärmarna ordentligt för att f? masar och kullor i länsexil att flytta hem igen. P? köpet har m?nga fler med anknytning till länet f?tt en ny bild av Dalarna och lockats att flytta till länet, inte minst fr?n andra EU-länder. Varumärkesarbetet lade grunden till succén, som alltsedan starten dessutom kännetecknats av ett personligt mottagande av regionen och kommunerna. Projektet g?r nu in i slutfasen och knyts än tydligare till strategier för kompetensförsörjning i generationsskiftet.
För mer information och komplett program: www.motesplatslycksele.se
Kontakt:
Hans Lindberg, ordförande för utbildningsdelegationen vid Region Västerbotten, 070-589 01 66

Barbro Lundmark, Strateg Kompetensförsörjning Västerbotten, Region Västerbotten
070-629 37 30, [email protected]
Presskontakt:
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, [email protected]

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Pressbilder p? regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ahrens Tillv   #Apsis International Snabbv   #Michael Tegn   #Roos Tegn