SE

Storslagen fjällmiljö ? hur används fjällen?

Pressinbjudan 140429
13-14 maj samlas 110 forskare och fjällaktörer i Östersund för konferensen Storslagen fjällmiljö. Den är en del av Naturv?rdsverkets forskningssatsning till stöd för miljöm?let med samma namn. Konferensen inleds med en pressträff där en nationell och en regional undersökning om hur besökare använder svenska fjällen presenteras.
Tid och plats för pressträff:
Tisdag 13 maj, kl 09.00, Östersund, Clarion Hotel Grand, lokal: ?Utöarna?.
Vad gör vi i fjällen? Vilka relationer har vi till landskapet? Och hur ser framtiden ut för olika fjällaktiviteter? Det kommer professorerna Peter Fredman fr?n Mittuniversitetet, Klas Sandell fr?n Karlstad universitet, Igor Knez fr?n Högskolan i Gävle och Ingegärd Eliasson fr?n Göteborgs universitet att berätta om.
De presenterar resultaten ur tv? undersökningar – dels en nationell kartläggning över besökares aktiviteter i svenska fjällen och dels en om hur boende i Jämtlands län använder fjällvärlden.
– Det är m?nga intressen som vill använda fjällmiljön för olika ändam?l och utvecklingen kring fjällturismen är en viktig faktor i sammanhanget som ocks? ökar starkt i framförallt i södra delen av fjällomr?det. Mer kunskap är därför otroligt viktigt för en h?llbar utveckling och förvaltning av fjällen, säger Per Olov Wikberg, ansvarig för miljökvalitetsm?let Storslagen fjällmiljö vid Naturv?rdsverket.
Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö vill uppmuntra ett helhetsperspektiv p? fjällandskapet och bygger p? nära samverkan med berörda fjällaktörer. Totalt tio forskningsprojekt ing?r i satsningen som har ambitionen att koppla ihop ekologisk, ekonomisk och social/kulturell h?llbarhet.
Konferensen bjuder p? presentationer av nya fjällprojekt, senaste nytt fr?n myndigheter och andra fjällaktörer samt parallella sessioner inom ramen för de p?g?ende projekten – samverkan, friluftstrender, skyddade omr?den, gruvdrift, kulturella ekosystemtjänster och betespräglade landskap.
Media välkomnas att ta del av hela eller delar av programmet.
Läs mer om forskningssatsningen och de ing?ende projekten: http://storslagnafjall.se/
Konferensens program: http://storslagnafjall.se/Moten/Program
Kontakt: Sandra W?ger, kommunikatör, telefon 063-19 58 08, mejl [email protected]

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Milton   #FAKTA   #RFSL