SE

Större utsläpp i MP-kommuner trots fler miljöbilar

Den genomsnittliga bränsleförbrukningen är tio procent högre bland personbilar i kommuner där Miljöpartiet (MP) har inflytande än i övriga kommuner.
– Miljöpartiet vill gärna att alla andra ska klimatanpassa sig, men när man själva f?r inflytande s? visar det sig inte vara s? enkelt, kommenterar Ronny Svensson, vd p? Ynnor AB.
Granskningen visar även att koldioxidutsläppen är högre i kommuner med MP-inflytande. ? andra sidan är andelen miljöbilar högre i kommuner där MP är med och bestämmer än i kommuner där de st?r utanför makten. Trots att MP samarbetar främst med S, s? är andelen miljöbilar lägst i de vänsterstyrda kommuner där MP saknar inflytande.
Granskningen av kommuners bilinnehav, som publiceras i det kommande numret av Ynnors nyhetsbrev Tjänstebilsfakta, fokuserar p? personbilar som har registrerats under den nuvarande mandatperioden, ?rsmodell 2011 och nyare.
– Resultatet visar hur sv?rt det är även för politiker med goda intentioner att optimera bilvalet. Ska vi ha miljöbilar eller till och med supermiljöbilar? Ska vi prioritera alternativa bränslen eller kanske l?g förbrukning? Och hur gör vi med säkerheten? Och s? i slutändan är det ju änd? tillg?ngen hos leverantörerna och naturligtvis ekonomin som avgör vilka bilar vi köper, säger Ronny Svensson.
MP verkar ha stort inflytande när det gäller att f? kommunerna att välja bilar som drivs med alternativt bränsle. Av bilarna i MP-kommunerna drivs hela 43 procent av bilarna med n?got annat än enbart fossila bränslen. Motsvarande siffra för övriga kommuner är enbart 24 procent.
– Detta beror p? att det saknas tydliga politiska styrmedel. Nu är det dags att v?ra politiker bestämmer hur de vill ha det. Pekar med hela handen, inte bara i rätt riktning utan s? l?ngt fram?t att det blir h?llbara satsningar. Det räcker inte att ge styrmedel som bara gäller ett par ?r fram?t, för bilar som man för det första äger i minst tre fyra ?r, och som sedan rullar p? vägarna i ytterligare 10-15 ?r, säger Ronny Svensson.
Med hjälp av Vagnparkssök
Tjänstebilsfaktas granskning av kommuners bilinnehav har g?tt igenom de nästan 40 000 personbilar och lätta lastbilar som finns p? landets kommuner. Granskningen är gjord med hjälp av Ynnors Vagnparkssök, där information hämtas fr?n Vägtrafikregistret och bildatabasen Autonet.
Volkswagen är det överlägset största märket i kommunernas vagnpark, medan mindre än fem procent är Volvo.
– I och för sig är priser och rabatter oftast vägledande vid offentlig upphandling, och VW har ett brett modellprogram som täcker en stor del av kommunernas behov, men n?got är fel när bara var tjugonde kommunbil är av det enda märke som har volymtillverkning i Sverige, hävdar Ronny Svensson.
Drygt tv? tredjedelar av kommunernas fordon är personbilar och mer än hälften är köpta under den nuvarande mandatperioden, det vill säga fr?n 2011 och fram?t. Förnyelsetakten p?minner om den för andra juridiska personer, men andelen gamla bilar, ?rsmodell 2009 eller äldre, är större än p? de flesta företag. Nästan 40 procent.
Indelning efter politiskt styre
I granskningen ing?r s?väl förvaltning och bolag, som om bilarna ägs eller leasas av kommunen. Fokus ligger p? bilarnas miljöegenskaper, ?lder och kommunens politiska styre.
Kommunerna har delats in i sex olika grupper: de som styrs av 1) partier fr?n Alliansen, 2) S och/eller V 3) där ledningen delas mellan M och S. Samt de kommuner där MP har ett politiskt inflytande, fördelat p? de tre ovanst?ende grupperingarna (4, 5 och 6).
– Vi väljer att fokusera p? MP i den här granskningen p? grund av deras tydliga miljöprofil och att de p? kommunal niv? st?r utanför blockpolitiken, även om man styr tillsammans med S i en majoritet av de 94 kommuner där MP har politiskt inflytande, säger Ronny Svensson.

Ynnor – kunskap för effektivare bilinnehav
Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar strategiskt med ditt företags bil-, finans-, hanterings-, skatte- och policyfr?gor
För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11
Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se
Länk till foton p? Ronny Svensson
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Agneta Jonsson