SE

Stora utmaningar för v?rd av bensköra

Svensk v?rd av benskörhet, eller osteoporos, karaktäriseras av kraftig underbehandling. Detta trots att Sverige har bland de högsta frakturriskerna i världen. En ny rapport ? Svensk Osteoporosv?rd ? visar p? stora regionala skillnader i tillg?ng till v?rd, att patientgrupper behandlas olika och att m?nga behandlingar avbryts i förtid. Samtidigt visar rapporten att flera landsting nu investerar i förbättrade v?rdprocesser för att höja v?rdkvaliteten.
Varje ?r inträffar cirka 60 000 frakturer kopplade till benskörhet i Sverige. Runt 50 procent av alla kvinnor och 25 procent av männen beräknas f? en osteoporosrelaterad fraktur under sin livstid.
Trots detta behandlas endast cirka 14 procent av svenska kvinnor i dag efter en benskörhetsfraktur, betydligt lägre än de 60-70 procent som Socialstyrelsen rekommenderar. Andelen patienter som behandlas efter fraktur varierar ocks? stort mellan landstingen. Tillg?ngen till behandling är dessutom lägre för kvinnor äldre än 65 ?r jämfört med yngre, samt betydligt lägre för män. Utöver att alltför f? patienter f?ngas upp i v?rden visar rapporten att m?nga behandlingar ocks? avbryts i förtid.
? Rapporten visar p? underbehandlingen av osteoporos och de ojämlikheter avseende utredning och behandling som finns, beroende p? var i landet du bor eller om du är man eller kvinna. Det är beklagligt, särskilt som det finns s? starka vetenskapliga data som visar värdet av att behandla, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Centrum för ben- och artritforskning p? Sahlgrenska akademin, och ordförande för Svenska Osteoporossällskapet.
F? behandlas trots tydliga rekommendationer
?r 2012 publicerade Socialstyrelsen rekommendationer för osteoporos i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar och i de flesta landsting har ett arbete inletts för att förbättra osteoporosv?rden. Det är dock än s? länge för tidigt att säga om införandet av riktlinjerna kommer att ha en effekt p? frakturrisken eller läkemedelsförskrivningen. Uppgifter i rapporten talar för att riktlinjernas rekommendationer ännu inte fullt n?tt ut till v?rdens verksamheter, trots att en preliminär version av riktlinjerna funnits tillgänglig sedan 2010.
? Exempelvis avr?der Socialstyrelsen i riktlinjerna fr?n behandling med calcium och vitamin D. Trots det s? har antalet uthämtade doser ökat med 35 procent sedan 2009. Samtidigt r?der en kraftig underbehandling när det handlar om rekommenderade läkemedel till riskpatienter. Det här tyder p? att riktlinjerna ännu inte f?tt tillräckligt genomslag i verksamheten, säger Oskar Ström, forskningsledare vid Quantify Research.
Rapporten Svensk Osteoporosv?rd i korthet:
Mellan 0 och 8 procent av alla män behandlas efter fraktur. Motsvarande siffra för kvinnor är 6 till 22 procent, beroende p? landsting och ?lder.

Tillg?ngen till behandling är lägre för kvinnor äldre än 65 ?r jämfört med yngre. Detta trots att frakturrisken ökar med stigande ?lder.

Hälften av de patienter som f?r behandling med alendronsyra avbryter den inom ett ?r och beroende p? landsting byter endast mellan 4 och 16 procent till en ny behandling vid tidiga behandlingsavbrott.

Sedan 2006 har andelen behandlade med osteoporosläkemedel inte förändrats, medan kalcium och vitamin D som monobehandling ökat kraftigt, vilket g?r emot Socialstyrelsens riktlinjer.

Flera landsting arbetar i dag aktivt med att förbättra möjligheterna att f?nga upp högriskpatienter som r?kat ut för en fraktur.

Rapporten Svensk Osteoporosv?rd är framtagen i samarbete mellan forskare fr?n Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Lunds Universitet och uppdragsforskningsföretaget Quantify Research. Forskningen har f?tt finansiellt stöd fr?n MSD.
Rapporten finns publicerad i sin helhet p? Svenska Osteoporossällskapets hemsida, www.svos.se
För mer information, kontakta:
Mattias Lorentzon, Professor i geriatrik och ordförande Svenska Osteoporossällskapet
E-post: [email protected], Tel: 0733-388185
Oskar Ström, Forskningsledare vid Quantify Research
E-post: [email protected], Tel: 0704-322717

Quantify Research är ett internationellt forskningsinriktat konsultföretag specialiserat inom hälsoekonomi som leds av erfarna forskare med anknytning till Karolinska Institutet. V?ra kunder är läkemedels- och hjälpmedelsföretag, patient- och intresseorganisationer samt myndigheter i och utanför Sverige. Quantify Research arbetar tillsammans med sina kunder för att möjliggöra ett informerat beslutsfattande för ökad kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukv?rden (www.quantifyresearch.com).

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Robert Klatzkow