SE

Stor telekomanalys om Telia

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, och Christine Sälzer, School of Education vid Technische Universität München, utvärderar resultaten fr?n den aktuella Pisa-studien och diskuterar nödvändiga konsekvenser. Stefan Fölster kommer att tala om situationen i Sverige. Enligt honom finns det inga vetenskapliga bevis för att kommunaliseringen har lett till en sämre skola. Han medger att man har börjar befatta sig med empirisk forskning igen men att det finns alldeles för m?nga kommuner som forskningsresultaten inte n?r ut till. Den svenska pedagogiken har under de senaste ?rtionden fjärmat sig fr?n den internationella utvecklingen.
Christine Sälzer belyser vilka framsteg som har gjorts i Tyskland sedan Pisa-chocken för 13 ?r sedan, vilka ?tgärder som varit framg?ngsrika och vilka som inte varit lika framg?ngsrika. Hon kommer ocks? g? in p? huruvida Pisa-studien överhuvudtaget är tillförlitlig för att mäta och jämföra prestationer i skolan. Judith Scholter kommer att leda diskussionen. Hon är journalist och redaktör p? tidningen Die Zeit.

Vad: Diskussion om den aktuella Pisa-studien
Var: Stockholm: Goethe-Institut, Bryggargatan 12 A
När: Fredag 7/3 2014, kl. 17.00, Samtal (p? svenska och tyska med konsekutivtolkning)
Fri entré. Anmälan krävs:
Viktor Englund
Tel. +46 8 45912-22
[email protected]
Relaterat material
Pisa-studien 2012:
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616
Reforminstitutet Stockholm:
http://www.reforminstitutet.se/
School of Education TU München:
http://www.ebf.edu.tum.de/en/front-page/
?Tief im Norden? av Judith Scholter, Zeit-Online, 5/12 2013:
http://www.zeit.de/2013/50/pisa-studie-schweden
Partner
Dialog om utbildning och framtid arrangeras av Goethe-Institut Schweden, Tyska ambassaden Stockholm, Schweiz ambassad i Stockholm, Österrikes ambassad i Stockholm, Deutscher Akademischer Austauschdienst och Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

Goethe-Institut Schweden m?nar om ett internationellt kulturellt samarbete, främjar det tyska spr?ket och vill ge en aktuell bild av Tyskland i Sverige.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anna Bofeldt   #Holiday Club   #IAC   #SIFO