SE

Stor telekomanalys om Dialect

Svenska skid?kares attityd kan st? dem

Det är sportlovstider, och lavinolyckorna blir allt vanligare. Att svenskar r?kar ut för, och i värsta fall omkommer, i lavinolyckor sker allt oftare. Senast i m?ndags omkom en svensk i en lavinolycka i Schweiz. För att skydda sig mot de livsfarliga lavinerna krävs framför allt ökad kunskap, men för att inte även skada sig själv ekonomiskt är det tillr?digt att ha en reseförsäkring som täcker för lavinolyckor och andra risker.
I den omfattande undersökningen Offpist?kning ? riskminimering eller riskacceptans? – utgiven av Naturv?rdsverket december 2013 ? framg?r det tydligt att svenska skid?kares attityd gentemot lavinfaror är oroväckande. I undersökningen st?r det att läsa att ?toppturandet? (offpist som inte kan n?s med en skidlift) blivit allt vanligare. Samtidigt som toppturandet blivit allt vanligare har även säkerhetsutrustningen blivit allt mer avancerad och omfattande. Undersökningen p?visar dock att attityder och beteenden dessvärre inte verkar ha hängt med i utvecklingen i samma grad.
Nästan ?tta av tio svenskar som omkommer i laviner gör det utomlands. För att göra en jämförelse s? är motsvarande siffra bland norska lavinoffer 16 procent. Samtidigt framkom det att tre av fyra i undersökningen ans?g att man m?ste ta risker för att kunna f? uppleva bra offpist?kning.
? Attityderna som framg?r i undersökningen är en tydlig indikation p? hur viktigt det är att ha en försäkring som täcker för eventuella hemtransporter eller sjukhusvistelser i samband med laviner och andra olyckor relaterade till skid- och snowboard?kning. Jag är själv en van skid?kare och skulle aldrig ge mig ut offpist utan en heltäckande försäkring, just eftersom jag vet hur mycket det kan kosta om olyckan är framme, säger Christina Karlegran, kommunikationschef försäkringsbolaget ERV Sverige.
Ett ambulansflyg fr?n ett icke-europeiskt land till Sverige kan kosta allt fr?n 200 000 ? 1000.000 kronor om man är oförsäkrad. Och sjukv?rdskostnader i länder som t.ex. USA kan uppg? till hundratusentals kronor beroende p? hur länge sjukhusvistelsen varar och skadans art. I m?nga länder kostar även räddningsaktioner vid t.ex. en lavinolycka, vilket bara det kan uppg? till tusentals euro i exempelvis Österrike. M?nga svenskar tror att UD st?r för notan om man skadar sig utomlands, vilket är helt felaktigt. Pengarna som exempelvis svenska ambassaden lägger ut är enbart ett l?n, och förfaller m?naden därp?. Möjlighet till avbetalningsplan finns inte.
? Vi r?der alltid v?ra mer äventyrliga resenärer att skaffa v?r reseförsäkring Extrem. Den täcker för s?dant som normala försäkringar ofta har som undantag, exempelvis offpist?kning. D? ing?r kostnader för bland annat räddningsaktioner, ambulansflyg och sjukhusvistelser, men även s?dant som skadad utrustning och kristerapi, fortsätter Christina Karlegran.
Oavsett om man är intresserad av mer extrem skid?kning eller mer konventionell utförs?kning s? är det alltid tillr?digt att se till att man är försäkrad, och att ta reda p? hur man kan minimera riskerna.
Om undersökningen Offpist?kning ? riskminimering eller riskacceptans?
Undersökningen Offpist?kning ? riskminimering eller riskacceptans? är genomförd av Fjällsäkerhetsr?det i samarbete med skid?karsajten Freeride.se och utgavs av Naturv?rdsverket december 2013.
I undersökningen deltog 1 127 respondenter, varav 1 050 framhöll att de framför allt ?ker offpist. Nio av tio i undersökningen uppgav att de ?kt skidor eller snowboard i mer än tio ?r.
Den fullständiga undersökningen som vi hänvisar till i det här pressmeddelandet g?r
att läsa här: http://www.fjallsakerhetsradet.se/fjallsakerhetsradet/Freerideenkaten/

För ytterligare information kontakta:
Christina Karlegran, Kommunikationschef ERV,
telefon: 08-454 33 20, mobil: 0765-25 33 20, e-post: [email protected]
Följ oss
Twitter
Facebook
Linkedin
ERV, som tidigare hette Europeiska, är en av de största aktörerna p? den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. ERV i Sverige försäkrar ?rligen 2 miljoner privatresenärer, 1,5 miljoner tjänsteresenärer och 12 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen. Vi tillhandah?ller även flexibla försäkringslösningar för bank- och­ kreditkort samt specialförsäkringar för klockor och smycken m.m. ERV är experten p? resesäkerhet inom ERGO Insurance Group och är en del av Munich Re, ett av världens ledande ?terförsäkringsbolag.
Bifogade filer
44500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy