SE

Stor skillnad p? service mellan bankerna!

När ServiceScore? för tredje ?ret i rad mäter hur svenska folket upplever att de f?r service, kan vi konstatera att det finns stora skillnader mellan hur bankerna upplevs agera i sina kundmöten.
Glädjande är att det alla banker har höjt serviceniv?n n?got jämfört med 2013. I sammanhanget är det dock viktigt att konstatera att det för m?nga av aktörerna är fr?n relativt sett l?ga tal.
Bland ?rets nomineringar finns en ny aktör jämfört med tidigare ?r ? Avanza Bank. I botten p? listan ?terfinns samma storbanker som tidigare ?r, Nordea och Danske Bank.
De nominerade i kategorin Bank 2014 är;
Avanza Bank
Handelsbanken
ICA Banken
Mätningen genomförs med hjälp av ett riksrepresentativt urval via Cint (webbpaneler med över 400 000 panelister). ServiceScore? utnämningarna bygger p? över 3000 svenska konsumenters svar p? hur olika företag ger dem service eller bemöter dem som kunder och vilka företag som de anser har gett dem service över eller klart över deras förväntningar!

ServiceScore? är ett övergripande angrepps- och arbetssätt för att kartlägga, mäta, analysera och arbeta med service. Arbetet är helt fokuserat p? den service som företaget erbjuder och bygger p? en unik modell med nio affärsögonblick i kundprocessen. Med personliga, digitala och mekaniska serviceverktyg erbjuda service utöver det förväntade. Utifr?n denna modell och företagets m?lsättningar byggs ett koncept och en struktur för hur företagets serviceerbjudande ska se ut. Alla dessa insatser sammanfattas i en ServicePlan som koordineras med andra aktiviteter fr?n företagets sida.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Freja Bramsen   #Handelskammaren Fyra   #Kerstin Sj   #SIFO