SE

Stor folkökning 2013 i Linköping och regionen

2014-02-19 11:36 Bright Relation AB Bright Relation har jämfört och mätt kundmöten olika branscher i mer än 10 ?r. Via den unika tjänsten Bright Navigator följs kundmötet upp i realtid. I undersökningen utmärker sig telekombranschen p? flera plan. Jämfört med försäkringsbranschen som f?r högst betyg fr?n kunderna är telekombranschens kunder minst nöjda. Anledningen till missnöjet har flera orsaker.

Bright Relation har jämfört och mätt kundmöten olika branscher i mer än 10 ?r. Via den unika tjänsten Bright Navigator följs kundmötet upp i realtid. Kunderna sätter betyg p? mätpunkter som exempelvis bemötande, kunskap och om de har f?tt sitt ärende löst i första kontakten. I undersökningen utmärker sig telekombranschen p? flera plan. Jämfört med försäkringsbranschen som f?r högst betyg fr?n kunderna är telekombranschens kunder minst nöjda. Anledningen till missnöjet har flera orsaker.
Telekombranschen löser 23 % färre ärenden i första kontakten jämfört med försäkringsbranschen.

Kunderna ger telekombranschen sämsta betyg i dubbelt s? hög utsträckning avseende kompetens jämfört med försäkringsbranschen.

Personalomsättningen p? kundservice hos telekomföretagen är hela 62 % högre jämfört med hur det ser ut bland försäkringsbolagen.

Flera orsaker
Övriga orsaker till resultatet som inte g?r att finna svar p? i själva undersökningen kan vara komplexiteten och de ständiga förändringarna i telekombranschens utbud. Försäkringsbolagens tjänster varierar inte nämnvärt till skillnad fr?n telefonbolagens. Medarbetarna i telekombranschen ska ständigt skaffa kunskaper om de nya tjänsterna samtidigt som de ska manövrera flera datorsystem för att ta hand om kunderna.
Kostsamt att skaffa nya kunder
Missnöjet bland telekombranschens kunder kan f? förödande ekonomiska konsekvenser. Andra undersökningar visar att det kan kosta mer än fem g?nger s? mycket att skaffa en ny kund jämfört med att försöka beh?lla en gammal. Brights undersökning visar tydligt att de företag som lägger extra vikt vid att följa upp och utveckla sina kundmöten har en större möjlighet att skapa lojala och lönsamma kunder oavsett bransch.
Fakta Brights undersökning
Antal undersökta branscher: 10 (däribland försäkring, energi, telekom, detaljist, bank och kommun)
Antal kundundersökningar: 1.8 Miljoner totalt under 2013
Undersökningarna genomfördes i kanalerna:
Telefon, e-post, web, chat, sociala medier, fysiska möten, t ex butik

Svaren i undersökningen baseras p? kundernas egna svar direkt efter avslutad kontakt med företagen. Hela rapporten hittar du här.

I artikeln “Branschen som har flest missnöjda kunder” i Dagens Nyheter, kan du läsa om undersökningen.

Läs även om undersökningen i artikeln: “Telekommarknaden behöver skarpare konkurrens ? inte konsolidering” i SvD Näringsliv.
Bright Relation hjälper företag, myndigheter och organisationer att mäta och följa upp kundmöten i realtid. V?ra verktyg är kund- och medarbetarundersökningar samt benchmarkundersökningar som mäter, effektivitet och kapacitet i kundkontaktintensiva verksamheter. www.brightrelation.com/sv

För mer information kontakta Magnus Palm, VD Bright Relation AB
Tel: +46 70 580 70 73, e-post: [email protected]

Vi p? Bright hjälper företag att förbättra sina kundrelationer och f? lojala kunder. Det gör vi genom kund- och medarbetarundersökningar och nyckeltalsanalyser. Vi hjälper till att tolka resultaten och föresl?r vad ni behöver göra för att bli bättre.Vi skapar lönsamma kundrelationer.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy