SE

Stockholms stad väljer FOJAB arkitekter

2014-06-17 14:00 FOJAB arkitekter FOJAB arkitekter har valts ut av Stockholm stad att ta fram ett stadsbyggnadskoncept för Hjorthagens vattenfront i Norra Djurg?rdsstaden. Som ett av tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag ska man arbeta med utformningen av ett av norra Europas hetaste stadsutvecklingsprojekt. I upphandlingen ing?r ocks? ramavtal för gestaltning av stad­sstruktur och offentliga miljöer i Norra Djurg?rdsstaden.

FOJAB arkitekter har valts ut av Stockholm stad till att ta fram ett stadsbyggnadskoncept för Hjorthagens vattenfront i Norra Djurg?rdsstaden. Som ett av tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag ska man arbeta med utformningen av ett av norra Europas hetaste stadsutvecklingsprojekt. I upphandlingen ing?r ocks? ramavtal för gestaltning av stads­struktur och offentliga miljöer i Norra Djurg?rdsstaden.Tv? miljarder kronor investeras i ett h?llbart och klimatsmart byggande i lägen som kommer att ha Stockholms högsta fastighetspriser.
Magdalena Hedman är ansvarig för projektet p? FOJAB arkitekter:
? Det här är ett drömprojekt i stadsbyggnadssammanhang med uttalat höga ambitioner fr?n Stockholms stads sida. Den mest h?llbara och klimatsmarta stadsdelen i Sverige ska byggas, och vi f?r bidra med v?rt kunnande. Jag ser verkligen fram emot det här arbetet. Inte minst för att vi identifierar en stark samhörighet i värderingar med v?r uppdragsgivare vilket borgar för ett gott resultat.
Norra Djurg?rdsstaden är ett av Stockholms och norra Europas största stadsutvecklingsomr?den där omfattande bebyggelse och anläggningar planeras tillkomma under de närmaste 20 ?ren. Omr?det ska, p? ett h?llbart och resurseffektivt sätt, inrymma ca 35 000 arbetsplatser och ca 12 000 nya bostäder och med tillhörande service och infrastruktur. Hälften av dem kommer att ligga i Hjorthagen.
Den nu aktuella etappen, Kolkajen-Tjärkajen-Ropsten, ligger mellan Hjorthagsberget och Lilla Värtan, intill bron över till Lidingö. I dagsläget är det industrimark och en hamn, som använts för energiproduktion. Inom omr?det finns det kulturhistoriskt värdefulla Vattengasverket som ska bevaras liksom Tjärfabriken och den gamla Kolkajen. I sydväst ligger Ropstens tunnelbanestation. De parallella uppdragen ska utreda och visa hur Hjorthagens framtida entré och vattenfront kan gestaltas med fokus p? de offentliga stadsrummen och parkerna. Utg?ngspunkt är s?väl övergripande m?lsättningar vad gäller transporter, energi, kretslopp, byggnader, grönska, livsstilar och verksamheter, som platsens särskilda karaktär och förutsättningar.
? P? FOJAB arkitekter arbetar vi integrerat med hus och landskap i stadsbyggandet, vilket ger bra förutsättningar för att skapa attraktiva stadsrum och platser, säger Magdalena Hedman. M?let är en tät och blandad stadsdel med stark identitet och hög stadsbyggnadskvalitet. Alla kommer inte att ha r?d att bo här, men alla kommer att kunna vistas här och ta del av sociala livet och närheten till vattnet. Vi jobbar mot en till?tande stad som är till för människan och som inbjuder till olika typer av aktiviteter.
Arbetet med det parallella uppdraget kommer att p?g? fram till september. Därefter arbetas ett fördjupat förslag fram, som ligger till grund för det kommande planarbetet. FOJAB arkitekter har ocks? tilldelats ramavtal med Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad för arbetet med Norra Djurg?rdstaden, fram till maj 2019.

FOJAB arkitekter är ett av landets ledande arkitektföretag med kontor i Malmö och Stockholm. Vi är 100 kvalificerade medarbetare, organiserade för att möta v?ra kunders behov. Verksamheten omfattar utformning, planering och projektering av omr?den, byggnader, lokaler och inredning. V?r vision är att med passion för arkitektur skapa den h?llbara staden där människor och verksamheter växer tillsammans.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy