SE

Stockholm Pride är slut: RFSL välkomnar nya ställningstaganden fr?n partierna

Under ?rets Stockholm Pride har flera av partierna kommit med nya politiska ställningstaganden eller gjort andra utspel p? det hbtq-politiska omr?det. RFSL välkomnar alla dessa med glädje.
Centerpartiet presenterade under onsdagen nyheten att de nu är för en översyn av utlänningslagen för att säkerställa en rättssäker asylprövning för hbtq-personer. 2012 röstade riksdagen för en utvärdering av lagen, ett förslag som d? endast stöttades av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. RFSL välkomnar centerns nya linje och hoppas att en översyn kan bli verklighet i början av den nya mandatperioden.
De fyra regeringspartierna meddelade under torsdagen att de numera alla är överens om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen. Tidigare under veckan gjorde ocks? kristdemokraterna Caroline Szyber och Erik Slottner ett eget utspel där de förordade detta, men ocks? att transpersoner explicit ska inkluderas i straffskärpningsregeln. RFSL har länge drivit p? för b?da dessa förändringar och välkomnar de nya ställningstagandena. B?de allianspartierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är nu för och inkluderingen av transpersoner i hetslagstiftningen kan bli verklighet. Eftersom det rör sig om en grundlagsändring dröjer det dock till 2018.
Under fredagen i Prideveckan meddelade Folkpartiet är de numera är för en reglering av surrogatmödraskap i Sverige, men till viss del fortfarande inväntar den p?g?ende utredningens resultat. De blir därmed det andra partiet, efter Centerpartiet, att göra ett positivt ställningstagande i fr?gan. Miljöpartiet har ocks? röstat för att genomföra en utredning i fr?gan ?i positiv anda?. RFSL välkomnar alla dessa ställningstaganden och ser fram emot att f? ta del av utredningens förslag.
Socialdemokraterna meddelade p? prideveckans fredagskväll att de vill öka anslaget till hbtq-organisationerna med 3 miljoner kronor. I nuläget är stödet endast 7,3 miljoner, efter ?rets höjning med 1 miljon kronor. En ökning med 3 miljoner skulle bli mycket betydelsefullt för RFSL och andra organisationer. Hbtq-organisationsstödet är det enda fria ekonomiska stöd som RFSL f?r i nuläget, resten av budgeten best?r av projektstöd. För att kunna bedriva en h?llbar verksamhet är organisationsstödet helt nödvändigt och RFSL har sedan m?nga ?r arbetat för en höjning. Socialdemokraternas ställningstagande är mycket välkommet.
Flera av partierna valde ocks? att under prideveckan presentera sin hbtq-politik p? ett sammanh?llet sätt. Folkpartiet lanserade sitt program p? onsdagen, samma dag som Socialdemokraterna. Folkpartiet uppmärksammade bland annat äldre hbt-personers situation, skolfr?gor, att rättstillämpningen gällande hbt-flyktingar ?terkommande ska ses över och att fr?ganom ett trdje juridiskt kön ska utredas. Socialdemokraterna framhöll bland annat vikten av ett hbt-perspektiv p? hälsofrämjande arbete, att en könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och att fr?gan om fler v?rdnadshavare än tv? ska utredas, liksom att arbetsgivare aktivt ska arbeta mot diskriminering p? grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Moderaterna skrev p? DN debatt om sin hbtq-politik, där de bland annat betonade äldre hbtq-personers situation och ville se en förbättring i kommunernas arbete för detta, samt vikten av att arbeta mot hatbrott.
RFSL noterar med glädje att ?rets Stockholm Pride-vecka bjöd p? fler konkreta ställningstaganden fr?n partierna än tidigare och att hbtq-politiken p? ett tydligt sätt tagit plats i inledningen av valrörelsens slutspurt.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se314100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hans Ulfvebrand Stockholms   #Karin Wiborn Sveriges   #Presskontakter Emelie Simmons   #Stefan Holmstr