SE

Steen & Ström är korad till världens bästa p? miljö- och samhällsansvar i branschen!

Steen & Ström klättrade till toppen och klassificerades som det mest bärkraftiga köpcentrumföretaget i hela världen och uts?gs till ?Global Sector Leader?!
I den ?rliga internationella GRESB-undersökningen n?dde Steen & Ström ända upp till toppen, och klassificerades som b?de ?Global Sector Leader?, ?Regional Sector Leader? och ?Green Star 2014?. Detta innebär att Steen & Ström har n?tt visionen om att vara ledande inom miljö- och samhällsansvar i v?r bransch.
Totalt 637 av världens största fastighetsägare, med tillsammans 56 000 fastigheter, deltar i den internationella benchmarkingen. Här rankas Steen & Ström som:
Nr 1 av 58 köpcentrumaktörer i Europa
Nr 1 av 115 köpcentrumaktörer i världen
Nr 2 av 326 fastighetsägare i Europa
Nr 4 av 637 fastighetsägare i världen
– De fina resultaten beror p? att hela organisationen har arbetat m?lmedvetet med miljöfr?gorna över tid. Miljhänsyn i köpcentrumdrift är väldigt viktigt. Det ger lägre energiförbrukning och driftkostnader som kommer hyresgästerna tillgodo. Implementeringen av ISO 14001 i hela organisationen innebär ett strukturerat miljöarbete som säkerställer fastigheternas l?ngsiktiga värde. Vi har fokus p? miljö i allt vi gör, och detta internationella erkännande är motiverande och v?r vision är att upprätth?lla den positionen, säger Christer Arnesson Property Director.
GRESB´s poäng visar att Steen & Ström är ledande inom köpcentrumbranschen för sin insats inom bärkraftighet. GRESB-undersökningen inneh?ller utvärdering av dessa sju miljöaspekter: Management, Policy & Disclosure, Risks & Opportunities, Monitoring, Performance indicators, Building certifications & benchmarking, Stakeholder engagement and New Construction & Major Renovations.
Steen & Ström har definierat specifika miljömässiga, sociala och värdeskapande m?lsättningar. Dessa m?l omfattar l?ngsiktiga m?l p? koncernniv? som är speciellt anpassat för alla 34 köpcentrum i företaget. M?len har valts för att tillmötesg? internationella, nationella och branschmässiga regler och för att uppfylla ambitionen för affektivitet och innovation. M?len är tydliga och kvantifierbara och handlar om:
Reducerad energiförbrukning med 20 %
75 % ?tervinning av avfall senast 2016
Implementering av ISO 14001-miljöcertifiering av alla köpcentrum senast 2014
Förbereda för bättre trafiksituation med el-bilsparkering, cyklar och g?ngvägar samt bättre tillg?ng till kollektivtrafik
Certifiering av 80 % av de viktigaste tjänsteleverantörerna senast 2017
Utbildning och interninformation om h?llbar köpcentrumdrift
GRESB Foundation har som m?l att stimulera deltagarna till att uppn? best praxis inom bärkraftig beteende i fastighetsbranschen.
GRESB Quadrant modell:
Överst till höger ?Green Stars?
Överst till vänster ?Green Talk?
Nederst till höger ?Green Walk?
Nederst till vänster ?Green Starters?
Bifogat visas Steen & Ström placering i GRESB´s kartläggning som placerar deltagarna i 4 kategorier: ?Greens Starters?, ?Green Talk?, ?Green Walk?, ?Green Stars?.
För ytterligare information, se www.gresb.com och “2014 Gresb Report”.

För mer information, var vänlig och kontakta
Christer Arnesson Property Director tel +46 8 508 99 912
Charles Larsson Marketing Director tel +46 8 508 99 913

Steen & Ström Sverige AB är en del av Steen & Ström AS, Skandinaviens ledande köpcentrumföretag. Vi driver idag 34 köpcentrum i Norge, Danmark och Sverige med en sammanlagd ?rsomsättning p? 32 miljarder kronor. I Sverige äger vi sex köpcentrum och har flera p?g?ende ut- och nybyggnadsprojekt.
Bifogade filer
10940Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Arr Hyresg   #Donnerska Huset   #Moderator Barbro Engman   #Per Sandberg