SE

Statlig finansiering till sm?företag?

2014-05-27 10:56 Timbro Roger Svensson, forskare p? IFN, har för Timbros räkning skrivit rapporten ?Statlig finansiering till sm?företag??. Presentationen sker p? Timbro i dag kl. 12.30.

Sm? och unga företag är mycket viktiga för Sveriges sysselsättning och välst?nd, och jämfört med de flesta andra länder har Sverige ett bra företagsklimat. Änd? är nyföretagandet l?gt relativt andra länder och andelen företagare i befolkningen är lägre. Det finns skäl att tro att dessa företag, med bättre förutsättningar, skulle kunna vara ett ännu viktigare inslag i den svenska samhällsekonomin.

Politiska partier fr?n de flesta h?ll vill stödja sm?företagen s? att de b?de ska kunna växa och bli flera ? inte sällan genom olika typer av finansieringsstöd. Det finns kapital att söka i form av bidrag, l?n och venture capital för totalt flera miljarder kronor. Den underliggande, principiella fr?gan är först?s om staten alls ska ge ekonomiskt stöd till företag, och om den ska det ? vad ger bäst effekt?

Roger Svensson, forskare p? IFN, har för Timbros räkning skrivit rapporten ?Statlig finansiering till sm?företag??. Vi ville se en kartläggning av behovet av finansiering i allmänhet för sm?företag och av offentlig finansiering i synnerhet, och vi ville ha en utvärdering av de stödformer som finns i dag.

Roger Svensson har p? ett förtjänstfullt sätt gjort just detta. Offentlig finansiering ska enligt den ekonomiska forskningen endast g? till sm? och riskfyllda projekt i tidiga faser ? men de befintliga stöden g?r l?ngt utöver detta. Mycket av det stöd som finansieras med skattemedel kan enligt Roger Svensson avskaffas, och resurserna kan användas bättre: bland annat för att lätta p? företagsbeskattningen.

Rapporten lanseras p? Timbro i dag under ett lunchseminarium där även Per ?sling (ekonomisk-politisk talesman för Centerpartiet), Maria Ludvigsson (ledarskribent p? Svenska Dagbladet) och Magnus Larsson (Expander Business Consulting AB) deltar.
Seminariet modereras av Anders Ydstedt.

För att läsa rapporten, klicka här.

För mer information, kontakta Malin Sahlén.
[email protected], 0702-12 29 52

Om författaren
Roger Svensson är docent i nationalekonomi, ekonom och statistiker men även empiriker. Han blev docent i innovationsteknik med inriktning mot internationell tekniköverföring vid Mälardalens universitet, april 2003. I dag är han verksam vid IFN.

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och l?ngsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror p? allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.4200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy