SE

STATENS MILJARDER FÖR INNOVATION INVESTERAS FEL

En nyligen publicerad studie fr?n Reforminstitutet visar nu att innovationer inte alls kommer främst fr?n universiteten, där staten ?rligen satsar närmare 16 miljarder.
Studien fastsl?r istället att 80 procent av Sveriges 100 främsta innovationer genom tiderna kommer fr?n individuella uppfinnare och innovatörer i anställning eller egen verksamhet. Endast 20 procent av innovationerna kommer ur universitet och högskolor.
Siffrorna kullkastar därmed den nationella innovationsstrategins inriktning och fokusering p? universitet och högskolor som främsta källa till innovation.
Studien som är producerad av Reforminstitutet genom Stefan Fölster p? initiativ av STIK -Stockholms Innovatörskrets, har utförts av Tekn Dr Christian Sandström, Ratio och Chalmers Tekniska Högskola. Studien är finansierad av Svenska Uppfinnareföreningen.
Rapporten ?Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?? kan laddas ned här:
http://stik.se/100innov.pdf
Örjan Strandberg, ordförande STIK
Mobil: 070 730 45 35
e-post: [email protected]

Stockholms Innovatörskrets, STIK, är den största uppfinnareföreningen inom SUF – Svenska Uppfinnareföreningen. Vi omfattar c:a 350 av landets c:a 2 500 uppfinnare och innovatörer.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy