SE

Stadsutveckling med kultur kräver samverkan

Mälardalsr?det har tagit fram en ny rapport “Stadsutveckling med samverkan ? processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen” som pekar p? vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framg?ngsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.
Med rapporten har vi haft ambitionen att konkret visa vilka faktorer som gör att idéer blir till verklighet. Det handlar inte minst om samverkan mellan olika aktörer och offentliga organisationer.
? Särskilt viktigt för att främja stadsutveckling med kultur är att samverka för att inkludera kultur i stadsplaneringen fr?n ett tidigt stadium, men ocks? att v?ga tänka stort och genomföra bra idéer, säger Heidi Trakowski, projektledare för Öppen och kreativ region, Mälardalsr?det.
Syftet har varit att beskriva ett antal framg?ngsrika projekt, att inspirera och att lära. Projekten visar att medvetenhet kring arbetsmetod, tydlig organisation och ocks? kreativa arbetsmetoder är viktigt för att n? ut med idéer och lyckas med genomförandet. Inget av projekten skulle ha kommit till om det inte fanns människor som tror p? sina idéer ? och likas? att det inom det offentliga och i politiken finns stöd och tilltro till att kulturella och kreativa näringar har en betydelse för utveckling av attraktiva miljöer där näringsliv och kultur möts och där inv?narna själva f?r möjlighet att engagera sig och skapa det offentliga rummet.

Hämta rapporten HÄR.
Parallellt med arbetet med rapporten arrangerade Mälardalsr?det ett seminarium för ledare inom offentliga verksamheter för att diskutera hur man i framtiden vill samverka i regionen för att stärka kulturella och kreativa sektorn. Kreativa mötesplatser är en sammanfattning fr?n seminariet där idéer för framtida samverkan är samlade, ytterligare fem goda exempel fr?n regionen och Tillväxtverkets reflektion av möjligheterna i regionen.
Sammanfattningen finns HÄR.
Mälardalsr?dets arbete med den kulturella och kreativa sektorn startade 2012 för att lyfta sektorns betydelse för regionen. Det har skett i samband med Mälartinget 2013, i Almedalen 2013 och 2014 samt vid seminariet ?Kreativa mötesplatser? för ledare i Stockholm-Mälarregionen i mars 2014.
För mer information, kontakta: Heidi Trakowski, projektledare Öppen och kreativ region, Mälardalsr?det, 0707-78 27 26 [email protected]

Mälardalsr?det är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsr?det är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy