Rapporter

Stadig h?yere l?nnsforventning fra studenter

Studenter verden over har delt sine forventninger om l?nn, og spesielt i Sveits og Kina har det v?rt en stor ?kning fra 2011 til 2012.

Studenter verden over har delt sine forventninger om l?nn, og spesielt i Sveits og Kina
har det v?rt en stor ?kning fra 2011 til 2012. De norske studentene har h?yest
l?nnsforventning i Norden, og kommer p? en tredjeplass p? verdensbasis.
Universums globale studentunders?kelse fra 2012 ble besvart av over 300 000 studenter
fra 20 ulike land. Unders?kelsen kartlegger deres karriereforventninger,
deriblant l?nn. De med h?yest l?nnsforventning er MBA studenter i USA,
etterfulgt av Sveitsiske studenter. I Sveits har l?nnsforventingen steget med
hele 20 % fra 2011.
Listen viser forventet m?nedsl?nn, omgjort til dollar for sammenligningens skyld. Alle
de skandinaviske landene er plassert p? topp 10, med Norge h?yest opp.

Analyse- og konsulentbyr?et Universum gjennomf?rer unders?kelser blant studenter og yrkesaktive hvor arbeidsmarkedet blir kartlagt 0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Liten öppning för fler sm? lägenheter

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy