Undersøkelse

S?ndags?pne butikker gir dyrere matvarer

14-08-2014 08:59 Coop Norge Hvis det blir ?pnet for s?ndags?pne butikker i Norge vil prisen p? dagligvarer ?ke med mellom 1 og 1,4 prosent. Dette viser beregninger som Norsk Institutt for landbruks?konomisk forskning (NILF) har gjort p? oppdrag for NorgesGruppen og Coop Norge.

Hvis det blir ?pnet for s?ndags?pne butikker i Norge vil prisen p? dagligvarer ?ke med mellom 1 og 1,4 prosent. Dette viser beregninger som Norsk Institutt for landbruks?konomisk forskning (NILF) har gjort p? oppdrag for NorgesGruppen og Coop Norge.
NILFS beregninger viser at dagligvarehandelen vil f? en netto merkostnad p? mellom 1,7 og 2,5 milliarder kroner hvis det gis generell tillatelse til ? holde s?ndags?pent.
– Marginene er sm? i dagligvarehandelen, og i tillegg har sektoren hatt en meget sterk arbeidskraftproduktivitetsvekst/effektivisering de senere ?r. Det er derfor liten grunn til ? tro at merkostnaden ved ? holde ?pent p? s?ndag, kan absorberes i handelen. Det er dermed sannsynlig at mye av merkostnaden vil m?tte bli veltet over p? forbrukerne, sier forsker Ivar Pettersen i NILF.
Dagligvarehandelen utgj?r ca. 40 prosent av norsk detaljhandel. Det er sannsynlig at ?pning for s?ndags?pent vil f? de samme konsekvensene for andre deler av handelen.
Konsekvensene m? utredes
NorgesGruppen og Coop Norge ser alvorlig p? beregningene som viser at maten kan bli dyrere
dersom det ?pnes for s?ndags?pne butikker.
– Vi ber Regjeringen foreta en grundig konsekvensanalyse f?r det eventuelt legges frem
forslag for Stortinget om s?ndags?pne butikker. Hva som skjer med prisen p?
matvarer, m? v?re en viktig del av en slik utredning, sier kommunikasjonsdirekt?r
Kristin Paus i Coop Norge og konserndirekt?r kommunikasjon og samfunnskontakt Per Roskifte i NorgesGruppen.
Kontaktpersoner:
Kristin Paus, Coop Norge: 91602752
Per Roskifte, NorgesGruppen: 41516500 (samme pressemelding sende ut fra NorgesGruppen)
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag mer enn 800 dagligvarebutikker innenfor fem kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop har ogs? 30 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 106 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,4 millioner medlemmer.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy