Utredninger

Sonans Utdanning utvider virksomheten med kj?p av Nordic Academy.

Sonans Utdanning har n? signert avtale om kj?p av Nordic Academy AS med de tilh?rende merkevarene Karrierehuset og Karrieresystemer. Sonans Utdanning og Nordic Academy har begge 25 ?rs erfaring med ? hjelpe ungdom og voksne videre i sin utdanning og yrkeskarriere.
Sonans driver studieforberedende utdanning og er landets ledende innen privatistundervisning. Skolekjeden har privatistskoler i ?tte norske byer og omfattende nettundervisning, formidlingstjeneste for utenlandsstudier, samt tre videreg?ende skoler. Sonans Utdanning har tilsammen ca. 7.000 elever ?rlig.
Nordic Academy er en kursarrang?r som tilbyr kurs med faglig fokus innen omstilling, jobbavklaring, aktivisering og fagkurs rettet mot ungdom og voksne. Kursene tilbys personer som har behov for ? ny-orientere seg i arbeidsmarkedet, eller som trenger ? heve sin kompetanse for ? st? i eller komme inn p? arbeidsmarkedet.
Nordic Academy har ogs? tjenester innen karriereveiledning og omstillingsprosesser for grupper og enkeltpersoner. Disse tjenestene leveres kunder i offentlig og privat sektor gjennom merkevaren Karrierehuset.
Nordic Academy har i dag 18 kurssentre plassert i Oslo og sentralt i ?stlandsregionen, og har 4.000 deltakere ?rlig.
De to selskapene vil sammen realisere ?nsket om ? fremst? med et bredere og langt st?rre tilbud innen karrierevalg og utdanningsmuligheter b?de faglig og geografisk.
– Vi forener n? to selskaper med lang fartstid knyttet til ? hjelpe personer videre i sin utdanning og yrkeskarriere, sier administrerende direkt?r Leif Morten Midtlyng i Sonans Utdanning. ? De to selskapene har ulik bakgrunn og spisskompetanse, men det overordnede m?let for virksomhetene er det samme; ? hjelpe deltakerne videre i utdannings- og yrkesliv. Vi ser derfor frem til ? bygge landets fremste milj? p? dette feltet, avslutter Midtlyng.
-Virksomhetene Nordic Academy, Karrierehuset og Karrieresystemer vil bli drevet videre etter samme modell, og n? legges det ogs? til rette for ? utvide b?de geografisk og faglig. Vi har hatt en god utvikling siden vi startet for 25 ?r siden, og denne utviklingen vil fortsette med enda bedre forutsetninger med Sonans Utdanning som eier og samarbeidspartner, sier administrerende direkt?r Per Erling Terjesen i Nordic Academy.
Nordic Academy AS bytter samtidig navn til NAKK-Gruppen AS, som fortsatt vil omfatte Nordic Academy, Karrierehuset og teknologileverand?ren Karrieresystemer (derav NA+K+K). Gründerparet Per Erling Terjesen og Linda Trandum Terjesen skal fortsatt lede NAKK-Gruppen, og de g?r ogs? inn p? eiersiden i Sonans Utdanning.
Kontakt:
Administrerende direkt?r Leif Morten Midtlyng
Sonans Utdanning
Tlf. 901 45 966

Administrerendedirekt?r Per Erling Terjesen
NAKK-Gruppen AS
Tlf. 901 85 343211100Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Stein Drogseth