SE

Sömnig bakom ratten? – Dags att vakna! 8/10 i Nordstan

2013-10-04 09:30 Tillväxtverket Efter tv? ?r med minskad sommarturism i Sverige ökade ?ter antalet övernattningar med 1,4 procent jämfört med i fjol. Ökningen var störst under juni, men även under juli och augusti ökade antalet övernattningar. Logiintäkterna steg med 2,8 procent till totalt 5,6 miljarder kronor. Sk?ne var den region i landet där antalet övernattningar ökade mest.

Efter tv? ?r med minskad sommarturism i Sverige ökade ?ter antalet övernattningar med
1,4 procent jämfört med i fjol. Ökningen var störst under juni, men även under
juli och augusti ökade antalet övernattningar. Logiintäkterna steg med 2,8
procent till totalt 5,6 miljarder kronor. Sk?ne var den region i landet där
antalet övernattningar ökade mest.
I nästan alla landets regioner ökar ocks? logiintäkterna p? hotell, vandrarhem
och i stugbyar. Under juni-augusti steg intäkterna mest i Stockholms län med
drygt 40 miljoner kronor, men procentuellt var det i Halland som ökningen var
störst, plus 13,2 procent.
Övernattningarna ökar mest p? hotellen, följt av vandrahemmen och campingplatserna. P? hotellen
ökade logiintäkterna under juni-augusti med drygt 142 miljoner kronor. Antalet
s?lda rum steg med 2,5 procent.
Av de utländska besökarna ökade antalet övernattningar fr?n Finland, Italien,
Tyskland och Schweiz mest. Fr?n grannländerna Norge och Danmark minskade dock
övernattningarna. Det resulterade i att det totala antalet övernattningar fr?n
utlandet minskade med 1,9 procent.
? Turismen är viktig för Sveriges ekonomi och den bidrar till ökad
sysselsättning. En viktig del i v?rt arbete är att ta fram och sprida kunskap
om turismens utveckling i Sverige, säger Tillväxtverkets generaldirektör
Gunilla Nordlöf.

Mer pressmaterial finns att hämta p? www.tillvaxtverket.se
Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag.
Tillväxtverket är en nationell myndighet. Myndigheten ansvarar för den
officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i
Sverige. Tillväxtverket är ocks? ansvarig myndighet för turism och
besöksnäringsfr?gor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av
turistföretagande och entreprenörskap.
Ytterligare information
Gunilla Nordlöf, generaldirektör 08-681 91 90
Peter Terpstra, turismanalytiker 070-723 28 11

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i ?tta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.
Bifogade filer
2020Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy