SE

Socialtjänster osynliga för unga i sociala medier

Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga s? är det n?got som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten. Granskningen har genomförts av omsorgsföretaget Humana i samarbete med organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund.
– Alla vi som arbetar med barn och unga i utsatta situationer m?ste bli bättre p? att synas p? ungas
villkor. Socialtjänsterna har en jätteviktig uppgift att kommunicera med unga b?de i det förebyggande arbetet, men ocks? för att synliggöra sig för barn och unga som skulle behöva socialtjänsternas hjälp, säger Annicka Lang, chefspsykolog p? Humana.
Totalt har 170 kommuners socialförvaltningar svarat p? fr?gor inom ramen för Humanas Barnbarometer, varav drygt 160 svarat p? fr?gor om hur de använder sig av sociala medier. Drygt 60 procent av de svarande uppger att de inte använder sig av sociala medier i verksamheten och nästan 80 procent saknar en strategi för sociala medier. Bland de socialförvaltningar som använder sig av sociala medier är det vanligast att syftet är informationsspridning eller uppsökande verksamhet.
B?de teknik och användning av sociala medier bland barn och unga är under snabb utveckling. Men trots detta är det f? av de granskade socialförvaltningarna som satsar p? kompetensutveckling inom omr?det. Tre av fyra granskade kommuners socialförvaltningar uppger att personal som arbetar
med barn och unga inte f?tt n?gon kompetensutveckling kring omr?det sociala medier under de senaste tre ?ren.
– Ju tidigare vi kan f?nga upp barn och unga i utsatta situationer, desto bättre stöd kan vi ge till den
enskilde. Därför är det viktigt att socialtjänsterna utvecklar sitt arbete med använda sociala medier b?de i det förebyggande arbetet och i mötet med barn och unga som behöver stöd och hjälp, säger Annicka Lang.
Humana, Maskrosbarn och Rädda Barnens Ungdomsförbund rekommenderar alla kommuners socialtjänster att upprätta en strategi för om och hur sociala medier ska användas och att kompetensutveckla personal som arbetar med barn och unga i hur de kan använda sociala medier i verksamheten.
För mer information kontakta Humana:
Caroline Almgren, projektledare, tel 070-520 26 55, mail [email protected]
Annicka Lang, chefspsykolog, tel 070-255 18 25, mail [email protected]
Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.
Bifogade filer
0060Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy