SE

Socialdemokraternas bostadssatsning ett steg i rätt riktning – men det krävs mer för att bostadsbyggandet ska komma ig?ng

Idag presenterade Socialdemokraterna sitt bostadspolitiska program.
De föresl?r bland annat ett nationellt m?l om 250 000 nya bostäder fram till ?r 2020, investeringsstöd i form av en byggbonus riktat till studentlägenheter och sm? lägenheter, stärkt kreditgivning hos SBAB för utl?ning vid nybyggnation och en omdisponering av en miljard kronor inom det kommunala utjämningssystemet som bonus för de kommuner som bygger hyresrätter. De vill även införa statliga garantil?n för upprustning av hyresfastigheter fr?n rekord?ren och nybyggnation av lägenheter i flerfamiljshus.
-Det här är i stora drag steg i rätt riktning för att f? fart p? byggandet runt om i landet. Vi har länge efterlyst ett större politiskt engagemang i bostadspolitiken och tydligare initiativ fr?n staten för att f? fart p? byggandet och minska bostadsbristen, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar.
-Vi välkomnar framför allt satsningen p? 250 000 nya bostäder och investeringsstödet för nybyggnationer. Men vi är övertygade om att investeringsstödet gör störst nytta som ett generellt stöd snarare än riktat till enbart studentlägenheter och mindre lägenheter. Det r?der stor brist p? hyresrätter i alla storlekar, och dessutom r?der det brist p? billiga nybyggda hyresrätter som människor har r?d att bo i. Det m?ste byggas mycket mer och betydligt billigare än idag.
-Hyresgästföreningen har nyligen tagit fram en rapport och jämfört hur bostadspolitiken ser ut i övriga Europa. I den konstaterar vi att i samtliga europeiska länder som har fart p? sitt byggande använder sig politikerna av olika former av statliga stöd för att stimulera produktion av hyresrätter. Det tror vi är nödvändigt även i Sverige, säger Marie Linder.
-Även statliga l?negarantier vid renovering och ombyggnad av miljonprogramshus är ett steg i rätt riktning men där krävs det betydligt större satsningar för att det ska f? en reell effekt. I det sammanhanget är det viktigt att kostnaderna för renoveringar h?lls nere s? att hyresgäster har r?d att bo kvar.
-I samband med de satsningar Socialdemokraterna föresl?r behöver en kommande regering snarast skapa likvärdiga ekonomiska villkor för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem och slopa fastighetsskatten för hyresrätter. Hyrskatten m?ste bort, det är inte rimligt att boende i hyresrätt ska vara ekonomiskt missgynnade.
-Med ett motsvarande stöd till hyresrätten, som äganderätt och bostadsrätt f?r genom skattesystemet, skulle det skapas utmärkta förutsättningar att b?de bygga nya hyresrätter och rusta upp miljonprogrammet till rimliga hyror, säger Marie Linder.
-Hyresgästföreningen har tagit fram en rad förslag som stat och kommun kan använda för att f? fart p? byggandet. Socialdemokraterna och alla andra partier är välkomna att använda sig av v?ra förslag för att f? verklig fart p? bostadsbyggandet, avslutar Marie Linder.
För mer information, kontakta:
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.10000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Johan Lindahl   #Stora Torget