SE

Snittet för hyreshöjningar lägre i Norrbotten

Polisen beskriver sitt arbete i ny

Polisen beskriver sin vardag i en ny poddserie producerad av Lexter.

Lyssnaren f?r veta b?de hur kriminaltekniker vid en v?ldsbrottsutredning arbetar och hur arbetet p? gatan ser ut. Länspolismästare Mats Löfving och Christian Agdur, polismästare Södertörn, är med i samtliga avsnitt.
I fyra avsnitt f?r vi en inblick i polisens verksamhetsomr?den service, utredning, samverkan och ingripande sektionen.Polisen är sedan tidigare aktiva p? b?de Twitter och Facebook. Ett sätt att n? ut med information snabbt och vara tillgängliga för allmänheten.
Podden ger polisen en möjlighet att fördjupa och föra längre resonemang kring sitt arbete.
Lexter har st?tt för koncept, manus, egenskriven ljudlogga, intervjuer, redigering och produktion. Maria Moustakakis och Benita Nilsson fr?n Stockholmspolisen har varit produktionsledare.
Lyssna p? första avsnittet här: http://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/jan-mars/Foka—polisens-nya-poddradio-serie–/

Fakta Lexter ljuddesign:
Lexter designar nyskapande ljud- och doftupplevelser i offentliga rum.
Som en av de ledande aktörerna i Europa skräddarsyr Lexter uppmärksammade koncept till bland annat handelsplatser, butiker, hotell och säkerhetsmiljöer.
Genom att ansvara för hela kedjan fr?n idé till tekniskt genomförande av innovativ ljuddesign förstärker Lexter miljöns intryck, bygger atmosfär eller maskerar privat information.
Lexter har även producerat en rad uppmärksammade podcasts.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy