SE

Sned fördelning av rot-avdraget i Gävleborg

2014-02-05 08:00 Hyresgästföreningen Aros-Gävle Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till rot-avdrag. 44 procent gick till personer som tjänade över 400 000 kronor, en grupp som utgör 15 procent av befolkningen. - Idag betalas renoveringar av hyreshus till hundra procent av hyresgästen. M?nga tvingas flytta, medan de som äger sin bostad för stöd av staten, det är inte rimligt, säger Jens Lundberg, utredare p? Hyresgästföreningen.

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till rot-avdrag. Det visar SCBs statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser. 2012 gick 475 miljoner till rot-avdrag i Uppsala län. 44 procent gick till personer som tjänade över 400 000 kronor, en grupp som utgör 15 procent av befolkningen. Denna grupp fick mer i rot-avdrag än vad de med lägst inkomster fick i bostadsbidrag samma ?r. 80 miljoner i rot-avdrag gick under 2012 till personer som tjänar över 50 000 kronor i m?naden.
– Idag betalas renoveringar av hyreshus till hundra procent av hyresgästen. M?nga tvingas flytta, medan de som äger sin bostad för stöd av staten, det är inte rimligt, säger Jens Lundberg, utredare p? Hyresgästföreningen.
I Uppsala har flera renoveringar av hyreshus uppmärksammats p? grund av kraftiga hyresökningar. Hyresgästföreningen menar att dessa höjningar kunde lindrats om rot-avdraget även kunde gälla för renoveringar av hyresrätter.
Sedan rot-avdraget infördes 2009 har personer i Uppsala län med inkomster över 50 000 kronor i m?naden f?tt över 250 miljoner i bidrag för att bygga om hemma.
– Det här är en ineffektiv och orättvis politik. Även hyresrätter m?ste bli berättigade till rot-avdrag, säger Jens Lundberg.
Siffrorna ovan bygger p? statistik fr?n SCB, Statistiska Centralbyr?n, och finns fr?n och med i dag publicerade p? Hyresgästföreningens webbsajt http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/ Där finns en mängd fakta och statistik om boende- och levnadsförh?llanden i Uppsala län och dess kommuner.
Du hittar ocks? ett mer utförligt material om rot-avdraget p? http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/hur-vi-lever/rot-avdrag/

Vill du veta mer välkommen att kontakta
Jens Lundberg, utredare, 018 18 93 28

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsomr?den. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy