SE

Sm?företagare föredrar äldre arbetskraft

2014-09-04 08:24 Visma Tre av fyra sm?företagare anställer hellre äldre personer än unga. Det visar en färsk enkätundersökning fr?n Visma.

Tre av fyra sm?företagare anställer hellre äldre personer än unga. Det visar en färsk enkätundersökning fr?n ekonomiföretaget Visma.

I undersökningen uppgav 75,1 procent av de svarande företagarna att de föredrar en äldre och erfaren person framför en ung och nyutbildad. Det är n?gra procentenheter fler än när samma fr?ga ställdes för drygt ett ?r sedan. D? ans?g 72,8 procent att erfarenhet är viktigast.
Ingen diskriminering
? Det är sannolikt att ?ldersdiskriminering är väldigt ovanlig i mindre företag. De som driver företagen har själva lärt sig att mognad och erfarenhet är viktiga egenskaper för att exempelvis möta kunder p? ett förtroendeingivande sätt, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som gjort för enkäten.
Resultatet bekräftas även av andra studier. Exempelvis har Pensionsmyndigheten i en enkätundersökning visat att en stor andel arbetsgivare anser att äldre anställda tillför värdefulla arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper. Bara knappt tv? av tio arbetsgivare ans?g att yngre medarbetare är mer produktiva än äldre.
Förändrad syn p? äldre
? Synen p? äldre arbetskraft har definitivt förändrats under senare ?r. Dels är äldre människor överlag friskare än tidigare, dels bättre utbildade. Lägger man till det deras erfarenhet s? är det lätt att först? att m?nga sm?företagare gärna vill se dem som anställda i en eller annan form, säger Rolf Dahlberg.
I Pensionsmyndighetens tidigare undersökning drogs slutsatsen att det i första hand är p? mindre företag som arbetsgivare ser en trend mot flera äldre i arbete. Samt att det främst gäller inom den privata sektorn och p? mansdominerande arbetsplatser.
Om undersökningen
I Vismas enkät ställdes fr?gan ?Vem anställer du helst??. 75,1 procent valde alternativet ?Äldre och erfaren?, medan 24,9 procent valde ?Ung och nyutbildad?. 1 000 företagare besvarade enkäten, som genomfördes via informationstjänsten Visma Infoline.
För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, 0470-70 60 39
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

A to już wiesz?  Sustainable Brand Insight och Berghs startar utbildning inom h?llbarhetskommunikation

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer
41210Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy