SE

Slutseminarium för ungdomsprojeket “Integration Katrineholm”

Projektet Integration Katrineholm har under tv? ?r drivits av kultur- och turismförvaltningen i samarbete med Viadidakt i Katrineholms kommun. Den 22 maj klockan 9-18 kommer projektet att genomföra sitt slutseminarium p? ungkulturhuset Perrongen i Lokstallet. Projektet är finansierat av ESF-r?dets integrationsfond och den prioriterar dialogformen och fokus är integration genom aktiviteter där m?lgruppen är ungdomar.
Slutseminariet inleds med en föreläsning av Freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson som kommer prata om social h?llbarhet i en global värld och beröra de utmaningar som globaliseringen kan innebära.
P? eftermiddagen presenterar projektledare och följeforskare resultaten av projektets genomförande. Delprojektledarna som varit ansvariga för att leda ungdomsgrupperna ger sin syn p? vad som varit mest givande och utmanande i projektet. Passet avslutas med en öppen fr?gestund där projektledning, styrgrupp och följeforskningen svarar p? fr?gor fr?n publiken.
Slutseminariet avslutas med att deltagande ungdomarna visar upp delar av vad de arbetat med eller tar med sig besökarna i övningar som de gjort under projektets g?ng.
För mer information och deltagande under slutseminariet kontakta:
Projektledare Elin Selig, tfn; 0725-60 72 00 eller [email protected] Perrongen i Lokstallet
Besöksadress: Östermalmsgatan 2

_____________________________________________________________
Katrineholm ? Läge för liv och lust
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling ? för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt ? rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.
Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste ?ren har b?de befolkningen och v?ra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 inv?nare.
www.katrineholm.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BNP   #ESV