SE

Skogforsk söker ny vd

Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk söker ny vd efter Jan Fryk som g?r i pension i juni 2015.
Skogforsks nya vd kommer att tillträda i en tid när svenskt skogsbruk st?r inför stora utmaningar, men ocks? stora möjligheter. Produktivitetsutvecklingen har stannat av, de förväntade klimatförändringarna ställer nya krav och skogsbruket ska klara av att tillgodose allt fler samhällsvärden.
– Visst är det stora utmaningar. Men jag ser skogsbruket som en framtidsbransch som p? ett avgörande sätt kan bidra till ett h?llbart, biobaserat samhälle. Men vi m?ste hela tiden bli bättre, p? alla fronter. I det arbetet spelar Skogforsk en viktig roll, säger Skogforsks ordförande Herman Sundqvist.
Skogforsk ska tillföra svenskt skogsbruk nya kunskaper, tjänster och produkter. Den nya vd:n förväntas utveckla verksamheten p? ett visionärt och innovativt sätt s? att Skogforsk kan fortsätta bidra till att svenskt skogsbruk är lönsamt även i framtiden.
– Jan Fryk har framg?ngsrikt lett Skogforsk sedan det bildades 1992. När han nu närmar sig pension har styrelsen fattat beslut om att p?börja rekryteringen av hans efterträdare, säger Skogforsks ordförande Herman Sundqvist.
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, h?llbart bruk av skogen.8000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy