SE

Skaraborgs kreativa karta har ritats – resultat av internationellt kulturprojekt presenteras 15 maj i Skövde

Kreativa kraftfält är projektet som med hjälp av superdatorer och världsledande kulturforskare kartlagt var kreativiteten finns i Skaraborg. Detta för att maximera utvecklingsmöjligheterna för kulturlivet och Skaraborg. Nu bjuder Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen in till slutkonferens den 15 maj i Skövde där alla upptäckter och framsteg presenteras.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd i samverkan med Skaraborgs Kommunalförbund och har p?g?tt under ett ?r. Tusentals data om Skaraborgs kulturliv har samlats in, allt efter en internationellt framg?ngsrik modell. Materialet har processats tillsammans med en mängd tillgänglig statistik om Skaraborg i superdatorer vid Semeion, ett forskningscenter i Rom.
Superdatorerna p? centret har i flera m?nader arbetat för att strukturera det insamlade materialet i bilder som kan avslöja var Skaraborgs starka kreativa kraftfält finns genom att svara p? fr?gor om deltagande i kreativ kultur och lokalisering av tillväxt. Förhoppningen är nu att beslutsfattare b?de inom den offentliga men ocks? privata sektorn ska kunna utg? fr?n studien när de fattar beslut om investeringar och ?tgärder.
Projektet har letts av professor Christer Gustafsson vid Uppsala universitet som samarbetat med tv? forskarteam i världsklass, ledda av den italienske ekonomiprofessorn Pier Luigi Sacco fr?n IULM vid universitetet i Milano och professor Massimo Buscema, Semeion forskningscenter i Rom.
När man nu n?tt i m?l presenteras resultaten p? en konferens i Skövde den 15 maj, som ocks? kan följas p? nätet. P? konferensen diskuteras även hur man kan använda resultatet i arbetet med att synliggöra och tydliggöra kulturens betydelse för h?llbar utveckling och ekonomisk tillväxt samt skapa förutsättningar för kulturledda lokala/regionala utvecklingsprogram.
Tidigare har en liknande studie genomförts i Halland och reflektioner fr?n det projektet kommer ocks? att ges.
Konferensen börjar kl. 09.30 den 15 maj och kan följas via Bambuser p? www.bambuser.com/channel/vgrkultur
Vill du veta mer om projektet eller konferensen?
Lars Lundgren, regionutvecklare p? Västra Götalandsregionens kultursekretariat, tel: 0702-35 08 82
Katarina Strömgren Sandh, ordförande styrgruppen Kreativa Kraftfält Skaraborg, tel: 0500-49 84 44

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.11200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bain Company   #Google Resultatet   #Image Barometer   #Stockholm Telefon