SE

Skandia och If är försäkringsförmedlarnas val 2014

CMA Research genomför ?rligen en rikstäckande branschundersökning riktad till försäkringsförmedlare inom b?de livförsäkring och sakförsäkring, där de f?r bedöma de försäkringsbolag som de samarbetar med. P? fr?gan om hur nöjda förmedlarna är med försäkringsbolagen s? hamnar Skandia klart i topp vad gäller livförsäkring. Inom sakförsäkring är det If som f?r marginellt högre betyg än Moderna Försäkringar och Dina Försäkringar.
Skandia är det livbolag som förmedlarna främst upplever har en aktiv produktutveckling och ett produktutbud som möter kundernas behov.
Movestic upplevs vara p? frammarsch, följt av Folksam och Skandia. Över hälften av samtliga förmedlare bedömer att affärerna med Folksam och Movestic kommer att öka under det kommande ?ret.
If f?r högst betyg vad gäller skadereglering men precis som vid 2013 ?rs undersökning är det framförallt Moderna Försäkringar som bedöms vara p? frammarsch vad gäller sakförsäkring.
Syftet med undersökningen är att f? ett omfattande underlag om hur försäkringsbolagen och deras produkter uppfattas av försäkringsförmedlare. Syftet är ocks? att försäkringsbolagen ska kunna jämföra sina resultat med varandra.
CMA har genomfört telefonintervjuer med 172 slumpmässigt utvalda förmedlare inom sakförsäkring och 203 slumpmässigt utvalda förmedlare inom livförsäkring. Intervjuerna har genomförts under vecka 20-26 2014. Bolag med m?nga förmedlare har f?tt större representativitet i urvalet.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. V?ra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy